Zobrazila se zpráva, že počítač nerestartujte ani nepoužívejte

Zdá se mi, že tuto zprávu nemohu dostat z obrazovky. Každopádně zde jsou soubory protokolu

Výsledek skenování nástroje Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Verze: 11. 5. 2022
Spuštěno 12567 (administrátor) na DESKTOP-019UCIE (HP HP Slimline Desktop PC 270-p0xx) (16-05 -2022 20:49:53)
Spuštění z C:\Users\12567\Desktop
Načtené profily: 12567
Platforma: Microsoft Windows 10 Home verze 21H1 19043.1706 (X64) Jazyk: angličtina (Spojené státy americké)
Výchozí prohlížeč: Chrome
Režim spouštění: Normální

===================== Procesy (na seznamu povolených) ====== ===========

(Pokud je položka zahrnuta v seznamu oprav, proces bude uzavřen. Soubor se nepřesune.)

(C: \Program Files (x86)\Charter Security Suite\fs_ui_32.exe ->) (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation) C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\ui\fsmainui.exe< br>(C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\fshoster32.exe ->) (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation) C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\fs_ui_32 .exe
(C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight\ulcore\1651147404\fshoster64.exe ->) (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation) C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight\ulcore\1651147404\FsPisces.exe
(C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe ->) (Malwarebytes Inc -> Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
(DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_5a1ab3b0567b3cdb\igfxCUI®G2Service -.exe) () Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_5a1ab3b0567b3cdb\igfxEM.exe
(Google LLC –> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Update6\133. GoogleCrashHandler.exe
(Google LLC –> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.36.132\GoogleCrashHandler64.exe
(Microsoft Windows –> Microsoft Corporation) C:\ Windows\SysWOW64\dllhost.exe
(Mozilla Corporation -> Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe <14>
(services.exe ->) (Apple Inc. -> Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
(services.exe ->) (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation) C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\fshoster32.exe <8>
(services.exe ->) (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation) C :\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight\ulcore\1651147404\fshoster64.exe <2>
(services.exe ->) (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation) C :\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight\ulcore\1651147404\fsorsp64.exe
(services.exe ->) (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation) C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight\ulcore\1651147404\fsulprothoster.exe
(services.exe ->) (HP Inc. -> HP Inc.) C:\Program Files (x86)\Hewlett- Packard\HP Support Solutions\HPSupportSolutionsFrameworkService.exe
(services.exe ->) (HP Inc. -> HP Inc.) C:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartBridge.exe< br>(services.exe ->) (HP Inc. -> HP Inc.) C:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPWMISVC.exe
(services.exe ->) (HP Inc. -> HP Inc.) C:\Program Files\HPCommRecovery\HPCommRecovery.exe
(services.exe ->) (HP Inc. -> HP Inc.) C:\Program Files\HPPrintScanDoctor\HPPrintScanDoctorService.exe
(services.exe ->) (Intel Corporation -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\lms.inf_amd64_fddb643595e0b8d0\LMS.exe
(services.exe ->) (Intel Corporation -> Intel® Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XtuService.exe
(services.exe ->) (Intel® Embedded Subsystems and IP Blocks Group -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\ DriverStore\FileRepository\dal.inf_amd64_b5484efd38adbe8d\jhi_service.exe
(services.exe ->) (Intel® pGFX 2020 -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository.in3bddb466674ab3bddb566 \igfxCUIService. exe
(services.exe ->) (Intel® pGFX 2020 -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_5a1ab3b0567b3cdb\IntelCpHDCPSvc.exe< ;) (Intel® pGFX 2020 -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_5a1ab3b0567b3cdb\IntelCpHeciSvc.exe
(services.exe ->) (Intel® Rapid Storage Technology -> Intel Files Corporation) C:\Program Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
(services.exe ->) (Řešení bezdrátového připojení Intel® -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\ibtsiva.exe
(služby. exe ->) (Řešení bezdrátového připojení Intel® -> Intel® Corporation) C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
(services.exe ->) (Intel® Wireless Connectivity Řešení -> Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
(services.exe ->) (Řešení bezdrátového připojení Intel® ->Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe
(services.exe ->) (Malwarebytes Inc. -> Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware \MBAMService.exe
(services.exe ->) (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(služby. exe ->) (WildTangent, Inc. -> ) C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\Integration\WildTangentHelperService.exe
(svchost.exe ->) (Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.549981c3f5f10_4.2203.4603.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Cortana.exe
(svchost.exe ->) (Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\832203.4603.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Cortana.exe
(svchost.exe ->) (Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\82203.4603.83Hbbs2apps306060808 exe< br>(svchost.exe ->) (Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_16005.14326.20858.0_x64__8wekyb3d8bbwe\HxOutlook.exe
) (svchcroost.exe Corporation \Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_16005.14326.20858.0_x64__8wekyb3d8bbwe\HxTsr.exe
(svchost.exe ->) (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(svchost.exe ->) (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
(svchost.exe ->) (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(svchost.exe ->) (Realtek Semiconductor Corp. -> Realtek Semiconductor) C:\Program Files \Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe

==================== Registr (bílá listina) ========== =========

(Pokud je položka zahrnuta v seznamu oprav, položka registru bude obnovena do výchozího stavu nebo odstraněna. Soubor nebude přesunut.)

HKLM-x32\...\Spustit: [HPMessageService] => C:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPMSGSVC.exe [703312 2017-07-21] (HP Inc. -> HP Inc.)
HKU\S-1-5-21- 3292964692-1604838336-1727243791-1001\...\Spustit: [CCleaner Smart Cleaning] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [36705520 2022-04-07] (Piriform Software Ltd -> Piriform Software Ltd)
HKU\S-1-5-21-3292964692-160483837133-160483837136 \Ovládací panely\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> C:\WINDOWS\system32\Bubbles.scr [809472 2019-12-07] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c- AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\101.0.4951.54\Installer\chrmstp.exe [2022-05-02] (Google LLC –> Google LLC)

======= ============= Naplánované úlohy (na seznamu povolených) ============

(Pokud je položka zahrnuta v seznamu oprav, bude odstraněna z registru. Soubor se nepřesune, pokud nebude uveden samostatně.)

Úloha: {006C2043-77D3-416A-85DF-0AAD9971C666} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore{F7CFA107-B0BF-4B3A366 } => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [156232 2022-04-11] (Google LLC –> Google LLC)
Úkol: {02F811D7-CFC4-4B11-806A-042083453C8B} -042083453C8B} System32\Tasks\HP\HP Print Scan Doctor\Printer Health Monitor => C:\Program Files\HPPrintScanDoctor\HPPrinterHealthMonitor.exe [42144 2022-04-28] (HP Inc. -> HP Inc.)
Úkol: {19CAC551-31ED-47DD-A6CB-205719B7B37B1} -System \Hewlett-Packard\HP Active Health\HP Active Health Scan (HPSA) => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPActiveHealth\ActiveHealth.exe [198696 2017-09-27] (HP Inc. -> HP Inc.)
Úkol: {1D8E4384 -44C4-4EF4-B684-6AB3992DD3BE} - \Hewlett-Packard\HP Support Assistant\Product Configurator -> Žádný soubor <==== POZOR
Úkol: {2F04C2C5-33F6-4BCE-BDAC-6A677D006488} - System32\Tasks\F-Secure\F-Secure Hotfix => C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\fs_hotfix.exe [291992 2022-03-24] (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation)
Úkol: {37292EA8-F458-47ED-A55C -5A3A1CCF5FD5} - \Microsoft\Windows\WindowsUpdate\sih -> Žádný soubor <==== POZOR
Úkol: {3891CB81-CF07-4ECD-A7CE-59544F84AF7D} - \Microsoft\Windows\Shell\FamilySafetyMonitorToastTask -> Žádný soubor <==== POZOR
Úkol: {390E864D-2A01-4EC5-9184-001280DCE480} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\HP Support Solutions Framework Updater => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Solutions\Modules\HPSSFUpdater.exe [651632 2017-09-27] (HP Inc. -> HP Inc.)
Úkol: {49810E68-DE3D -470E-AAB6-835C19E805DC} - System32\Tasks\HP\HP Print Scan Doctor\Printer Health Monitor Logon => C:\Program Files\HPPrintScanDoctor\HPPrinterHealthMonitor.exe [42144 2022-04-28] (HP Inc. -> HP Inc.)
Úkol: {5D98D8C0-F572-4D29-8B04-5C1D25} -Task System329 \RTKCPL => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [9279544 2018-09-13] (Realtek Semiconductor Corp. ->Realtek Semiconductor)
Úkol: {601ACA37-8190-438C-A569-1FB844BFF412} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\HP Support Solutions Framework Report => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Solutions\Modules\HPSFReport.exe [119664 2017-09-27] (HP Inc. -> HP Inc.)
Úkol: {64D445F3-4838 -4B6F-A7B1-A773A5069435} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\WarrantyChecker => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPWarrantyCheck\HPWarrantyChecker.exe [1057648 2017-09-27] (HP Inc. -> HP Inc.)
Úkol: {658E7034 -E823-4ADE-81C4-CFEE29EFA6BE} - System32\Tasks\CCleanerSkipUAC - 12567 => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [30836464 2022-04-07] (Piriform Software Ltd -> Piriform Software Ltd)
Úkol: {67B5A589-8B6A-4C7F-A87F-AA49767} -6 Windows\UpdateOrchestrator\USO_Broker_Display -> Žádný soubor <==== POZOR
Úkol: {80BA2026-6538-4B6A-AD10-76F52F7B956B} - \OneDrive Standalone Update Task v2 -> Žádný soubor <==== POZOR
Úkol: {83282EEB-3A30-42A0-89DA-A0286DFB2C42} - \HPJumpStartLaunch -> Žádný soubor <==== POZOR
Úkol: {8DC4F6F2-5AC8-41B5-8461-383B58804B47} - \Microsoft\Windows\EnterpriseMgmt\MDMMaintenenceTask -> Žádný soubor <==== POZOR
Úkol: {9051F8E3-A1F4-40A9-9C9B-7FD945BB33E6} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\PC Health Analysis => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\HPSF.exe [1490800 2017-09-27] (HP Inc. -> HP Inc.)
Úkol: {90D8AC3B-77AE-45D0 -B37B-F283AF8BE17B} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA{999D8CB3-FE3A-4568-9481-BD588428617B} => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [156232 2022-04-11] (Google LLC –> Google LLC)
Úkol: {924AAE1B-A930-4E3C-847E-DB2AD2A68B15} Aktualizace System32\Tasks\CCleaner => C:\Program Files\CCleaner\CCUpdate.exe [684976 2022-04-07] (Piriform Software Ltd -> Piriform)
Úkol: {9DDD16BB-8857-41AC-91A5-32E5CC613125} - System32\Tasks\System32 \Firefox Default Browser Agent 308046B0AF4A39CB => C:\Program Files\Mozilla Firefox\default-browser-agent.exe do-task "308046B0AF4A39CB"
Úkol: {A44C9BA9-420D-4E83-B2C3-C159D990DC07} - System32\letTasks\PackHew \WarrantyChecker_DeviceScan => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPWarrantyCheck\HPWarrantyChecker.exe [1057648 2017-09-27] (HP Inc. -> HP Inc.)
Úkol: {AC605C1B -F8E3-405C-A160-CA3E3C77A100} - \Hewlett-Packard\HP Support Assistant\HP Support Assistant Quick Start -> Žádný soubor <==== POZOR
Úkol: {AC761CB0-BEBB-4B6E-8FFA-595F39A8FB9E} - \HPEA3JOBS -> Žádný soubor <==== POZOR
Úkol: {D0218C70-9C99-4043-BF17-667E1AE5C42E} - \Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\Reboot -> Žádný soubor <==== POZOR
Úkol: {D69E98AD-CA98-4239-83B2-A773EB3181EC} - \Microsoft\Windows\Management\Provisioning\PostResetBoot -> Žádný soubor <==== POZOR
Úkol: {E14B0C43-9E0D-4F23-8A6A-A151E6A403AA} - \HPAudioSwitch -> Žádný soubor <==== POZOR
Úkol: {F85F0F3A-C567-4753-87F7-0171420E57E7} - Aktualizace pozadí System32\Tasks\Mozilla\Firefox 308046B0AF4A39CB => C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe --MOZ_LOG sync,prependheader,timestamp,append,maxsize:1,Dump:5 --MOZ_LOG_FILE C:\ProgramData\Mozilla-1de4eec8-1241-4177-a864-e594e8d\ updates\308046B0AF4A39CB\backgroundupdate.moz_log --backgroundtask backgroundupdate

(Pokud je položka zahrnuta v seznamu oprav, soubor úlohy (.job) se přesune. Soubor spuštěný úlohou nebude přesunut .)


==================== Internet (na seznamu povolených) ================ =====

(Pokud je položka zahrnuta v seznamu oprav, pokud se jedná o položku registru, bude odstraněna nebo obnovena na výchozí nastavení.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{c02a1c66-44ae-4528-9811-a51921a9687b}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
e-5714s8\6..4 b97957e03018}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1

Edge:
=======
Profil Edge: C:\Users\12567\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data \Default [2022-05-08]
Edge Extension: (Ochrana procházení od F-Secure) - C:\Users\12567\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default\Extensions\cpikpibllpjmpnchjajlibnmmom22hnm [20 04-14]
Edge HKLM\...\Edge\Extension: [cpikpibllpjmpnchjajlibnmmomnnhnm]
Edge HKLM-x32\...\Edge\Extension: [cpikpibllpjmpnchjajlibnmmomnnhnm]

FireF >========
Výchozí profil FF: j917guwc.default
Cesta profilu FF: C:\Users\12567\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\j917guwc.default [2022-05-16 ]
Cesta profilu FF: C:\Users\12567\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8mrf26rb.default-release [2022-05-16]

Chrome:
=======
Profil CHR: C:\Users\12567\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2022-05-16]
Rozšíření CHR: (Dokumenty Google offline) – C:\Users\12567\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2022-04- 11]
Rozšíření CHR: (Ochrana procházení od F-Secure) – C:\Users\12567\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jmjjnhpacphpjmnnlnccpfmhkcloaade [2022-04-21]
Rozšíření CHR: (Platby Internetového obchodu Chrome) – C:\Users\12567\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2022-04-11]
CHR HKLM\...\ Chrome\Extension: [jmjjnhpacphpjmnnlnccpfmhkcloaade]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [jmjjnhpacphpjmnnlnccpfmhkcloaade]

================= == Služby (bílá listina) ===================

(Pokud je položka zahrnuta v seznamu oprav, bude odstraněna z registru. soubor nebude přesunut, pokud nebude uveden samostatně.)

R2 fshoster; C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\fshoster32.exe [234648 2022-03-24] (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation)
R2 fsnethoster; C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\fshoster32.exe [234648 2022-03-24] (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation)
R2 fsulhoster; C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight\ulcore\1651147404\fshoster64.exe [417048 2022-04-28] (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation)
R2 fsulnethoster; C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight\ulcore\1651147404\fshoster64.exe [417048 2022-04-28] (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation)
R2 fsulorsp; C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight\ulcore\1651147404\fsorsp64.exe [107208 2022-04-28] (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation)
R2 fsulprothoster; C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight\ulcore\1651147404\fsulprothoster.exe [417048 2022-04-28] (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation)
R2 HP Comm Recover ; C:\Program Files\HPCommRecovery\HPCommRecovery.exe [1325864 25.07.2017] (HP Inc. -> HP Inc.)
R2 HPJumpStartBridge; c:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartBridge.exe [477184 2017-10-06] (HP Inc. -> HP Inc.)
R2 HPPrintScanDoctorService; C:\Program Files\HPPrintScanDoctor\HPPrintScanDoctorService.exe [223904 2022-04-28] (HP Inc. -> HP Inc.)
S3 hpqcaslwmiex; C:\Program Files (x86)\HP\Shared\hpqwmiex.exe [1031704 2016-06-04] (Hewlett-Packard Company -> HP)
R2 HPSupportSolutionsFrameworkService; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Solutions\HPSupportSolutionsFrameworkService.exe [323952 27.09.2017] (HP Inc. -> HP Inc.)
R2 HPWMISVC; c:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPWMISVC.exe [628768 2017-07-13] (HP Inc. -> HP Inc.)
R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe [8524512 2022-05-16] (Malwarebytes Inc. -> Malwarebytes)
S3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.2203.5-0\NisSrv.exe [3116848 2022-04-12] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
R2 WildTangentHelper; C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\Integration\WildTangentHelperService.exe [1689984 2022-03-29] (WildTangent, Inc. -> )
S3 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.2203.5-0\MsMpEng.exe [133544 2022-04-12] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)

===== ================ Řidiči (na bílé listině) ====================

(Pokud je položka zahrnut v seznamu oprav, bude odstraněn z registru. Soubor nebude přesouván, pokud není uveden samostatně.)

S3 AppleKmdfFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\AppleKmdfFilter.sys [20032 2020-10-09] (sestavení WDKTestCert,132303256403278908 -> Apple Inc.)
S3 AppleLowerFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\AppleLowerFilter.sys [35976 2020-10-09] (sestavení WDKTestCert,132303256403278908 -> Apple Inc.)
S3 BthA2dp; C:\WINDOWS\System32\drivers\BthA2dp.sys [287744 2022-02-10] (Microsoft Corporation) [Soubor není podepsán]
S3 BthHFEnum; C:\WINDOWS\System32\drivers\bthhfenum.sys [154112 2021-10-13] (Microsoft Corporation) [Soubor není podepsán]
R1 ESProtectionDriver; C:\WINDOWS\system32\drivers\mbae64.sys [103888 2022-05-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Malwarebytes)
R3 F-Secure Gatekeeper; C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight\ulcore\1651147404\fsulgk.sys [404512 2022-04-28] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> F-Secure Corporation)
R0 fsbts; C:\WINDOWS\System32\drivers\fsbts.sys [51736 2022-04-12] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> F-Secure Corporation)
S0 fselms; C:\WINDOWS\System32\drivers\fselms.sys [15816 2022-04-12] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher ->F-Secure Corporation)
R2 fsnif2; C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight\nif2\1643898281\nif2s64.sys [172480 2022-04-12] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> F-Secure Corporation)
R2; MBAMChamele C:\WINDOWS\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [223176 2022-05-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Malwarebytes)
S0 MbamElam; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\MbamElam.sys [21480 2022-05-16] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Malwarebytes)
R3 MBAMFarflt; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\farflt.sys [194512 2022-05-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Malwarebytes)
R3 MBAMPProtection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mbam.sys [70088 2022-05-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Malwarebytes)
R3 MBAMSwissArmy; C:\WINDOWS\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [239560 2022-05-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Malwarebytes)
R3 MBAMWebProtection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mwac.sys [181992 2022-05-16] (Malwarebytes Inc. -> Malwarebytes)
S3 WdBoot; C:\WINDOWS\system32\drivers\wd\WdBoot.sys [49600 2022-04-12] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\WINDOWS\system32\drivers\wd\WdFilter.sys [443664 2022-04-12] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [90384 2022-04-12] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
U3 aspnet_state; žádná cesta k obrázku

==================== NetSvcs (na seznamu povolených) =================== =

(Pokud je položka zahrnuta v seznamu oprav, bude odstraněna z registru. Soubor nebude přesunut, pokud nebude uveden samostatně.)


===== =============== Jeden měsíc (vytvořeno) (Bílá listina) =========

(Pokud je položka zahrnuta v seznamu oprav, soubor /složka bude přesunuta.)

2022-05-16 20:49 - 2022-05-16 20:52 - 000020205 _____ C:\Users\12567\Desktop\FRST.txt
2022- 05-16 20:49 - 2022-05-16 20:46 - 002366976 _____ (Farbar) C:\Users\12567\Desktop\FRST64.exe
2022-05-16 20:48-2022 20:50 - 000000000 ____D C:\FRST
2022-05-16 20:46 - 2022-05-16 20:46 - 002366976 _____ (Farbar) C:\Users\Downs\125 >2022-05-16 20:42 - 2022-05-16 20:46 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Mozilla-1de4eec8-1241-4177-a864-e594e8d2-2502-22 -05-16 20:42 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Tasks\Mozilla
2022-05-16 20:42 - 2022-05-16 20:42 - 00000007 C\U0000000 C\1_25_600 C\ AppData\Roaming\Mozilla
2022-05-16 20:42 - 2022-05-16 20:42 - 000000000 ____D C:\Users\12567\AppData\LocalLow\Mozilla-05:1022 42 - 2022-05-16 20:42 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2022-05-16 20:40 - 2022-05-16 20:33 - 08_0_00 ) C:\Users\12567\Downloads\Firefox Installer (1).exe
2022-05-16 20:39 - 2022-05-16 20:42 - 000001012 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows Menu\Programy\Firefox.lnk
2022-05-16 20:39 - 2022-05-16 20:42 - 000001000 _____ C:\Users\Public\Desktop\Firefox.lnk
2022-05 20:39 - 2022-05-16 20:39 - 000000000 ____D C:\Users\12567\AppData\Local\Mozilla
2022-05-16 20:38 - 0_05-42 0_0_0_0_0_0_05 C:\Program Files\Mozilla Firefox
2022-05-16 20:38 - 2022-05-16 20:38 - 000338608 _____ (Mozilla) C:\Users\12567\Downloads\Firefox Installer.exe 2022-05-16 20:32 - 2022-05-16 20:32 - 000070088 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbam.sys
2022-05-16 - 202:53 -16 20:31 - 000194512 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\farflt.sys
2022-05-16 20:31 - 2022-05-16 20:31 - 09018_Cware_02018 :\WINDOWS\system32\Drivers\mwac.sys
2022-05-16 20:07 - 2022-05-16 20:08 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
2022-05-16 -16 2022-05-16 20:07 - 008551608 _____ (Malwarebytes) C:\Users\12567\Downloads\AdwCleaner (2).exe
2022-05-16 20:07 - 2022-05 008551608 _____ (Malwarebytes) C:\Users\12567\Downloads\AdwCleaner (1).exe
2022-05-16 20:06 - 2022-05-16 20:07 - 0085516008_Mware_08855160008 \12567\Downloads\AdwCleaner.exe
2022-05-16 19:23 - 2022-05-16 19:23 - 000000000 ____D C:\Users\12567\AppData\Local>\20mba 16 19:22 - 2022-05-16 19:22 - 000239560 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
2022-05-16 29:12-02 22 - 000223176 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
2022-05-16 19:22 - 2022-05-16 19:22 - 000_Microsoft4\00\Micro_gram_00000202 \Start Menu\Programs\Malwarebytes.lnk
2022-05-16 19:22 - 2022-05-16 19:22 - 000002028 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.20-5
-16 19:22 - 2022-05-16 19:21 - 000021480 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MbamElam.sys
2022-05-16 19:21 - 2022-05-16 19:21 - 000103888 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbae64.sys
2022-195-1 - 2022-05-16 19:21 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2022-05-16 19:21 - 2022-05-16 19:21 - 000000000 C:Program_ware_Soubory
2022-05-16 >2022-05-16 19:20 - 2022-05-16 19:20 - 002443448 _____ (Malwarebytes) C:\Users\12567\Downloads\MBSetup-130589.120585-0exe). 16 19:19 - 2022-05-16 19:19 - 002443448 _____ (Malwarebytes) C:\Users\12567\Downloads\MBSetup-130589.130589-consumer>19-516 -consumer (20216).exe 2022-05-16 19:16 - 002443448 _____ (Malwarebytes) C:\Users\12567\Downloads\MBSetup-130589.130589-consumer (1).exe
2022-195-16 19:16 - 002443448 _____ (Malwarebytes) C:\Users\12567\Downloads\MBSetup-130589.130589-consumer.exe
2022-05-11 03:26-09-20_0_01_1 03:26-09-20_0_0 \WINDOWS\system32\DrtmAuthTxt.wim
2022-05-11 03:25 - 2022-05-11 03:25 - 000093696 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\brcimfs.sys
202-sys 11 03:24 - 2022-05-11 03:24 - 000288768 _____ C:\WINDOWS\system32\Windows.Management.InprocObjects.dll
2022-05-11 02:53 - 2022-05 - 000000000 ___HD C:\$WinREAgent
2022-05-01 15:49 - 2022-05-01 15:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS>WINDOWS>0\system32\Tasks-2-Agent2 28 23:42 - 2022-04-28 23:42 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Tasks\HP
22.04.2022 19:48 - 2022-04-22 - 19:43 C :\WINDOWS\gethelp_audiotroubleshooter_latestpackage.zip
2022-04-22 19:48 - 2022-04-22 19:48 - 000000000 ____D C:\ProgramData\WindowsPerformance-6 -22202:Recor-6 -2202:Recorance 04-21 23:06 - 000000000 ____D C:\Program Files\PCHealthCheck

==================== Jeden měsíc (upraveno) === ===============

(Pokud je položka zahrnuta v seznamu oprav, soubor/složka bude přesunuta.)

2022-05- 16 20:35 - 2022-04-12 09:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
2022-05-16 20:35 - 2022-04-11 16:29:086_ INDO_00_ \system32\PerfStringBackup.INI
2022-05-16 20:35 - 2022-04-11 13:45 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
2022-05-16 - 202:00 -11 20:23 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
2022-05-16 20:33 - 2022-04-11 13:47 - 000000000 __-ProgramData\19000\____Data\1919 06.com.microsoft
2022-05-16 20:31 - 2022-04-11 17:28 - 000000000 __SHD C:\Users\12567\IntelGraphicsProfiles
2022-05-32-16 - 2022-05-32-2 04-11 16:00 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2022-05-16 20:30 - 2022-04-11 15:59 - 000008192: 000008192 _D___
2022-05-16 20:30 - 2022-04-11 13:27 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
2022-05-16 20:24 - 2012-04 15:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
2022-05-16 19:22 - 2022-04-11 13:47 - 000000000 _WINDOWS\system32\SleepStudy
2022-05-16 19:22 - 2022-04-11 13:47 - 000000000 _WINDOOWS\AMEL-5 15 10:20 - 2022-04-11 13:47 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2022-05-15 10:20 - 2022-04-11 13:47 - 0000_0000 CEL \AppReadiness
2022-05-15 04:39 - 2022-04-11 16:02 - 000002445 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Edge.lnk
2022-05 11 17:44 - 2022-04-11 15:59 - 000258688 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
2022-05-11 17:40 - 2022-04:04-10_0_0_03 :\WINDOWS\system32\UNP
2022-05-11 17:40 - 2022-04-11 13:47 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
2022-05-4011-17 04-11 13:47 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemResources
2022-05-11 17:40 - 2022-04-11 13:47 - 000000000 _2WS
0000 _2WS
2mig system\2WIND2_D C:0g -05-11 17:40 - 2022-04-11 13:47 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
2022-05-11 17:40 - 2022-04-11 13:00 -0_0 \Program Files\Common Files\System
2022-05-11 03:35 - 2022-04-11 13:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
2022-05-11 - 202251 -04-11 19:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
2022-05-11 02:47 - 2022-04-11 19:03 - 145501456 (CWSMi\crosoft___Corporation) system32\MRT.exe
2022-05-10 03:32 - 2022-04-11 16:02 - 000003536 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\MicrosoftEdgeUpdateTaskMachine22-05-20 2022-04-11 16:02 - 000003412 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineCore
2022-05-09 17:19 - 2022-07:34 - 05.01.01 \AppData\Local\PlaceholderTileLogoFolder
2022-05-04 22:43 - 2022-04-11 17:33 - 000003592 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\OneDrive Reporting Task 3292964692-1604838336-1727243791-1001
2022-05-04 22:43 - 2022-04-11 17:32 - 000003380 __O-Drive-Stánok-Stánok\1ask-systém C:2lone\WIND-5 Aktualizace 21-3292964692-1604838336-1727243791-1001
2022-05-04 22:43 - 2022-04-11 17:26 - 000002390 _Usoft\RoStar5\2390\Apple\Roamers_7_C:\Micro_ata\Roamers_7 C: Programs\OneDrive.lnk
2022-05-02 14:37 - 2022-04-11 20:24 - 000002254 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy\Google Chrome.lnk
2022-05-02 14:37 - 2022-04-11 20:24 - 000002213 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2022-05-01 22:258 - -04-11 13:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\servicing
2022-05-01 16:04 - 2022-04-12 10:18 - 000000000 ____Loers\C15\Data\6\C15 F-Secure
2022-04-28 23:42 - 2022-04-13 18:49 - 000000000 ____D C:\Program Files\HPPrintScanDoctor
2022-04-21 23:26-04-20 19:09 - 000001153 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PC Health Check.lnk
2022-04-19 17:29 - 2022-04-11 20:23 - 000003_9_C \WINDOWS\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA{999D8CB3-FE3A-4568-9481-BD588428617B}
2022-04-19 17:29 - 2022-04-11 20:07:23 CWO_7:23_0 2\Úkoly \GoogleUpdateTaskMachineCore{F7CFA107-B0BF-4BBA-8DFE-D21E6A3A3B55}

===================== SigCheck =========== ==================

(Pro soubory, které neprojdou ověřením, neexistuje žádná automatická oprava.)

===== =============== Konec FRST.

Výsledek dodatečné kontroly nástroje Farbar Recovery Scan Tool (x64) Verze: 11. 5. 2022
Spuštěno 12567 (16. 5. 2022 20:54:17)
Spuštěno z C:\Users\12567 \Desktop
Microsoft Windows 10 Home verze 21H1 19043.1706 (X64) (2022-04-11 21:30:52)
Režim spouštění: Normální
============= ==============================================


==================== Účty: ========================= =====


(Pokud je položka v seznamu oprav, bude odstraněna.)

12567 (S-1-5-21-3292964692-1604838336- 1727243791-1001 – Správce – Povoleno) => C:\Users\12567
Administrátor (S-1-5-21-3292964692-1604838336-1727243791-500 – Administrátor – Zakázáno)
Výchozí účet (S-1-5-21-32939846327969 503 – Omezený – Zdravotně postižený)
Host (S-1-5-21-3292964692-1604838336-1727243791-501 – Omezený – zdravotně postižený)
Účet WDAGUtility (S-1-5-281-36392171769283839292 504 – Limited – Disabled)

==================== Centrum zabezpečení ================= ========

(Pokud je položka zahrnuta v seznamu oprav, bude odstraněna.)

AV: Security Suite od F-Secure (Povoleno – aktuální ) {67E93A7F-FDB2-39E8-E991-EA71E0926EF7}
AV: Windows Defender (zakázáno – aktuální) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46bajtů}
AV: Aktualizováno – malware {23007AD3-69FE-687C-2629-D584AFFAF72B}
AS: Windows Defender (povoleno – aktuální) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

======== ============ Nainstalované programy ======================

(Pouze adwarové programy se „skrytým " příznak mohl být přidán do seznamu oprav, aby se zobrazily. Adwarové programy je třeba odinstalovat ručně.)

Bonjour (HKLM\...\{6E3610B2-430D-4EB0-81E3-2B57E8B9DE8D}) (Verze: 3.0.0.10 - Apple Inc.)
CCleaner (HKLM\...\CCleaner) (Verze: 5.92 - Piriform)
Energy Star (HKLM\...\{5CB22648-35F8-41BC-9C35-1E41FE6E12A5}) (Verze: 1.1.1 - HP Inc. )
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Verze: 101.0.4951.54 – Google LLC)
HP Audio Switch (HKLM-x32\...\{BC852AA8-58F6-4F07- ACB1-7377E52CA4F3}) (Verze: 1.0.150.0 - HP Inc.)
HP Connection Optimizer (HKLM-x32\...\{6468C4A5-E47E-405F-B675-A70A70983EA6}) -Version 2.0.7 HP Inc.)
Dokumentace HP (HKLM\...\HP_Documentation) (Verze: 1.0.0.1 – HP Inc.)
Software HP ePrint (HKLM-x32\...\{cdb5f70f-5107-4613 -bf69-15de903b5b5d}) (Verze: 5.5.22560 – HP Inc.)
Aplikace HP JumpStart (HKLM-x32\...\HP JumpStart Apps) (Verze: 7.0.32 – HP Inc.)
HP JumpStart Bridge (HKLM-x32\...\{3FC961DB-BD36-4D8D-B276-0C456A2BB638}) (Verze: 1.4.0.441 – HP Inc.)
HP JumpStart Launch (HKLM-x32\...\ {F213102E-FD30-4E22-AF73-4C682D65FFEE}) (Verze: 1.4.441.0 – HP Inc.)
HP Support Assistant (HKLM-x32\...\{4AAC4B07-77EF-4BCF-88DC-D24E8} (Verze: 8.5.37.19 – HP Inc.)
HP Support Solutions Framework (HKLM-x32\...\{63F82052-C045-4F97-A3CA-C41D2CCA1FFA}) (Verze: 12.8.37.11 – HP Inc.)
HP System Event Utility (HKLM-x32\...\{4B0A7A8A-ECE5-4639-9A0D-C535F354313D}) (Verze: 1.4.26 - HP Inc.)
Intel® Chipset Device Software (HKLM- x32\...\{17408817-d415-4768-a160-ae6d46d6bdb0}) (Verze: 10.1.1.44 – Intel® Corporation) Skryté
Součásti Intel® Management Engine (HKLM\...\{1CEAC85D-2590- 4760-800F-8DE5E91F3700}) (Verze: 11.7.0.1043 - Intel Corporation)
Intel® Processor Graphics (HKLM-x32\...\{F0E3AD40-2BBD-4360-9C76-B2EAion}0A586) 16.4691 – Intel Corporation)
Technologie Intel® Rapid Storage (HKLM\...\{409CB30E-E457-4008-9B1A-ED1B9EA21140}) (Verze: 15.8.1.1007 – Intel Corporation)
Intel® Serial IO ( HKLM\...\{9FD91C5C-44AE-4D9D-85BE-AE52816B0294}) (Verze: 30.100.1725.1 – Intel Corporation)
Intel® Wireless Bluetooth® (HKLM-x32\...\{00000080-019 1033-84C8-B8D95FA3C8C3}) (Verze: 19.80.0 – Intel Corporation)
Software Intel® PROSet/Wireless (HKLM-x32\...\{8060a69f-ee27-444b-b126-7232Versa:ion) (126-7232Versa:ion) 20.0.2 – Intel Corporation)
Malwarebytes verze 4.5.9.198 (HKLM\...\{35065F43-4BB2-439A-BFF7-0F1014F2E0CD}_is1) (Verze: 4.5.9.198 – Malwarebyte Ebr)
HKLM-x32\...\Microsoft Edge) (Verze: 101.0.1210.47 - Microsoft Corporation)
Microsoft Edge WebView2 Runtime (HKLM-x32\...\Microsoft EdgeWebView) (Verze: 101.0.1210.47 - Microsoft Corporation)
Microsoft OneDrive (HKU\S-1-5-21-3292964692-1604838336-1727243791-1001\...\OneDriveSetup.exe) (Verze: 22.077.0410.0007>Microsoft Update Tools – Microsoft Corporation)
HKLM\...\{7B1FCD52-8F6B-4F12-A143-361EA39F5E7C}) (Verze: 3.67.0.0 – Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (HKLM-x32\...\c-ccf4c1 4c49-8cbf-51240c89a1a2}) (Verze: 8.0.61001 – Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) (HKLM\...\{ad8a2fa1-06e7-4b0d-927d:206} (927b3d-86} 8.0.61000 – Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x64 9.0.30729.17 (HKLM\...\{8220EEFE-38CD-377E-8595-13398D740ACE}) (Verze: 9.0.30729 – Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x64 9.0.30729.6161 (HK7-FLM-6D5DC\-3HK7-FLM-6D5D{5 B2B8-22AB8CEDB1D4}) (Verze: 9.0.30729.6161 – Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x86 9.0.30729.17 (HKLM-x32\...\{9A25C2017E6D60D60D60D60D60D60D60 Verze: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 (HKLM-x32\...\{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-72513407V989.10) (925134ADF989.1) Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 (HKLM-x32\...\{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}) (Verze: 0716-Microsoft Corporation)<916-9.0. Microsoft Visual C++ 2010x64 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM\...\{1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7}) (Verze: 10.0.40219 - Microsoft C++ Redistributable - Microsoft C++12 Visualx109 Corporation)
2009Microsoft Corporation)
0109 Microsoft Corporation (HKLM-x32\...\{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}) (Verze: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.030.0.6 \...\{ca67548a-5ebe-413a-b50c-4b9ceb6d66c6}) (Verze: 11.0.61030.0 – Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) – 11.0.61030 (HKLM... \{33d1fd90-4274-48a1-9bc1-97e33d9c2d6f}) (Verze: 11.0.61030.0 – Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) – 12.0.0.3050 5d48-4b8f-8972-47c82c46020f}) (Verze: 12.0.30501.0 – Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) – 12.0.30501 (HKLM-x32-207aff-{\4075db-... 886a-0d87064aabb1}) (Verze: 12.0.30501.0 – Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) – 14.0.24123 (HKLM-x32\...\{2cbcedbbf8a13a38c ) (Verze: 14.0.24123.0 – Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistribuovatelný (x86) – 14.0.24123 (HKLM-x32\...\{206898cc-4b41-4d98-ac28-9f91fe}5) 14.0.24123.0 – Microsoft Corporation)
Mozilla Firefox (x64 en-US) (HKLM\...\Mozilla Firefox 100.0.1 (x64 en-US)) (Verze: 100.0.1 – Mozilla)
Mozilla Služba údržby (HKLM\...\MozillaMaintenanceService) (Verze: 100.0.1 - Mozilla)
Čtečka karet Realtek (HKLM-x32\...\{5BC2B5AB-80DE-4E83-B8CF-426902051D0A}) (Verze: 10.0.15063.31237 - Realtek Semiconductor Corp.)
Ovladač řadiče Ethernet Realtek (HKLM-x32\...\{8833FFB6-5B0C-4764-81AA-06DFEED9A476}) (Verze: 10.2019A476}) (Verze: 10.201.62)Realtek
Realtek -10.19.62 Ovladač zvuku s vysokým rozlišením (HKLM-x32\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Verze: 6.0.1.8536 - Realtek Semiconductor Corp.)
Security Suite (HKLM-x32\... \{235B3536-A54E-4072-905F-FEFC431CEB2C}) (Verze: 18.2 – F-Secure Corporation)
Vulkan Run Time Libraries 1.0.42.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.42.0) (1Vers .42.0 – LunarG, Inc.)
WildTangent Games (HKLM-x32\...\WildTangent wildgames Master Uninstall) (Verze: 1.1.1.19 – WildTangent)
WildTangent Helper (HKLM-x32\...\ {A39303AB-4898-4F12-BAA0-0B8630F86DB4}) (Verze: 5.0.0.305 - WildTangent) Skrytá
Kontrola stavu Windows PC (HKLM\...\{6798C408-2636-448C-8EAC1ers26) : 3.6.2204.08001 - Microsoft Corporation)

Balíčky:
==========
Disney+ -> C:\Program Files\WindowsApps\Disney.37853FC22B2CE_1.27.1.0_x64__6rarf9sa4v8jt [22. 4. 2022] (Disney)
Propagace Dropboxu -> C:\Program Files\WindowsApps\C27EB4BA.DropboxOEM_20.4.8.0_x64__xbfy0k16fey96 [2022-04-11] (Dropbox Inc.)
HP JumpStart -> C:\Program Files\WindowsApps\AD2F1837.HPJumpStart_1.4.443.0_x86__v10z8vjag6ke6 [2022-04-11] (HP Inc.)
HP Smart -> C:\Program Files\WindowsApps\AD2F1837.HPPrinterControl_136.1.269.0_x64__v10z8vjag6ke6 [28. 4. 2022] (HP Inc.)
Microsoft Access -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Office.Desktop.Access_16051.15128.20224.0_x86__8wekyb3d8bbwe [2022-05-15] (Microsoft Corporation)
Microsoft Excel -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Office.Desktop.Excel_16051.15128.20224.0_x86__8wekyb3d8bbwe [2022-05-15] (Microsoft Corporation)
Microsoft Office Desktop Apps -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Office.Desktop_16051.15128.20224.0_x86__8wekyb3d8bbwe [2022-05-15] (Microsoft Corporation)
Microsoft Outlook -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Office.Desktop.Outlook_16051.15128.20224.0_x86__8wekyb3d8bbwe [2022-05-15] (Microsoft Corporation)
Microsoft PowerPoint -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Office.Desktop.PowerPoint_16051.15128.20224.0_x86__8wekyb3d8bbwe [2022-05-15] (Microsoft Corporation)
Microsoft Publisher -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Office.Desktop.Publisher_16051.15128.20224.0_x86__8wekyb3d8bbwe [2022-05-15] (Microsoft Corporation)
Microsoft Solitaire Collection -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_4.12.3171.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2022-04-11] (Microsoft Studios) [MS Ad]
Microsoft Word -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Office.Desktop.Word_16051.15128.20224.0_x86__8wekyb3d8bbwe [2022-05-15] (Microsoft Corporation)
Power Media Player 14 pro spotřebitelské počítače HP & HP s DVD - C:\Program Files\WindowsApps\cyberlinkcorp.hs.powermediaplayer14forhpconsumerpc_14.2.9528.0_x86__06qsbagp91rvg [2022-04-11] (CYBERLINKCOM CORP)
Hotely Priceline.com, nejlepší nabídky a nabídky automobilů na letenkách C:\Program Files\WindowsApps\PricelinePartnerNetwork.Priceline.comTheBestDealso_2.0.5.0_x64__mgae2k3ys4ra0 [2022-04-11] (Priceline Partner Network)
Simple Solitaire -> C:\Program Files\WindowsApps\26720RandomSaladGamesLLC.SimpleSolitaire_7.4.4.0_x64__kx24dqmazqk8j [2022-04-11] (Random Salad Games LLC)
Smartfriend od HP Care -> C:\Program Files\WindowsApps\AD2F1837.SmartfriendbyHPCare_1.1.13.0_x64__v10z8vjag6ke6 [2022-04-11] (HP Inc.)
Spotify Music -> C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.185.895.0_x86__zpdnekdrzrea0 [2022-05-15] (Spotify AB) [Úkol při spuštění]
VUDU Filmy a TV -> C:\Program Files\WindowsApps\95FE1D22.VUDUMoviesandTV_3.0.1.0_neutral__0wkekwh8d6p78 [2022-04-11] (VUDU Inc.)
WildTangent Games -> C:\Program Files\WindowsApps\WildTangentGames.63435CFB65F55_2.0.84.0_x64__qt5r5pa5dyg8m [2022-04-11] (WildTangent Games)

==================== == Vlastní CLSID (Whitellist): ==============

(Pokud je položka zahrnuta v seznamu oprav, bude odstraněna z registru. Soubor nebude přesunout, pokud není uvedeno samostatně.)

ShellIconOverlayIdentifiers: [F-Secure DataGuard Icon Overlay] -> {CA789262-D278-40F7-AC12-19C0395F9DD9} => C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\FsShellExtension64.dll [2022-03-24] (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation)
ContextMenuHandlers3: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2022-05-16] (Malwarebytes Inc. -> Malwarebytes)
ContextMenuHandlers5: [igfxcui] -> {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} =>-> Žádný soubor
ContextMenuHandlers5: [igfxDTCM] -> {9B5F5829-A529-4B12-814A-E81BCB8D93FC} => C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_5a1ab3b0567b3cdb\igfxDTCM.dll [2020-03-10] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Intel Corporation)
============= ======= Kodeky (na bílé listině) ====================

============= ======= Zkratky & WMI =========================

==================== = Načtené moduly (na seznamu povolených) =============

2022-05-12 17:48 - 2022-05-12 17:48 - 000160768 _____ () [File not podepsáno] C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\BRIDGECommon\b902286e090f4dd45044cb6e15c71ff6\BRIDGECommon.ni.dll
49 2022-05-12 -2 2:05 04.05.04 2022-05-05-12 -2017 04 není podepsáno] C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\BridgeExtension\1719de6d78aff784defee226310e763e\BridgeExtension.ni.dll
2022-05-12 17:29-1 2_07 29:49-1 2020 Soubor není podepsán] C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\CleanStartController\b7febff1589b398211046b1f9edffc99\CleanStartController.ni.dll
2022-04-05-29-12 022-07-05-29-1210 [Soubor není podepsán] C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Registratio4eabc192#\69e4e4a4d7e105cc7df5fc204a9ce096\RegistrationUtilities.ni.24-9-12-12:10_0_0_0_9-19-120200_0_0_0_19-151202020 __ (HP Inc.) [Soubor není podepsán] C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\CommonPortable\172b77b8e13fb0f61f5c5630bed4aebc\CommonPortable.ni.dll
2022-175-2022-02-075-1 48 - 002306560 _____ (Newtonsoft) [Soubor není podepsán] C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Newtonsoft.Json\f160bfbb9b76f5c5c5c3b8fcb3son

================= === Nouzový režim (na seznamu povolených) ==================

(Pokud je položka zahrnuta v seznamu oprav, bude odstraněna z registru. "AlternateShell" bude obnoven.)

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService => ""="Služba"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS => ""="Služba"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MBAMService => ""="Služba"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MCODS => ""="Služba"

==================== Sdružení (bílá listina) ============== ===

==================== Internet Explorer (bílá listina) ==========

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Hlavní,Úvodní stránka = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKU\S-1-5-21-3292964692 -1604838336-1727243791-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKU\S-1-5-21-3292-39164649696-3292916424 -1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Hlavní,Úvodní stránka = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
BHO: Ochrana procházení od F-Secure -> {45BBE08D-81C5-4A67-AF20-B2A077C67747} -> C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight\http\1650532648\browser\fs_ie_https\fs_ie_https64.dll [2022-04-21] (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation)
BHO : Pomocník pro kontrolu sítě HP -> {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPluginx64.dll [2017-09-27] (HP Inc. -> HP Inc.)
BHO-x32: Procházení Ochrana od F-Secure -> {45BBE08D-81C5-4A67-AF20-B2A077C67747} -> C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight\http\1650532648\browser\fs_ie_https\fs_ie_https.dll [2022-04-21] (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation)
BHO -x32: HP Network Check Helper -> {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll [2017-09-27] (HP Inc. -> HP Inc.)

== ================== Obsah hostitelů: =========================
< br>(V případě potřeby Hostitelé: direktiva může být zahrnuta do seznamu oprav k resetování hostitelů.)

2017-09-29 08:46 - 2017-09-29 08:44 - 000000824 _____ C:\WINDOWS\ system32\drivers\etc\hosts

==================== Další oblasti ================ ============

(V současné době neexistuje žádná automatická oprava pro tuto sekci.)

HKU\S-1-5-21-3292964692-1604838336- 1727243791-1001\Ovládací panely\Desktop\\Tapeta -> C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\HP Backgrounds\backgroundDefault.jpg
Servery DNS: 192.168.1.1
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer => (SmartScreenEnabled: )
Brána firewall systému Windows je povolena.

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER deaktivované položky ==
< br>(Pokud je položka v seznamu oprav, bude odstraněna.)

HKU\S-1-5-21-3292964692-1604838336-1727243791-1001\...\StartupApproved\Run: => "OneDrive"
HKU\S-1-5-21-3292964692-1604838336-1727243791-1001\...\StartupApproved\Run: => „Inteligentní čištění CCleaner“

==================== Pravidla brány firewall (na seznamu povolených) ================ =

(Pokud je položka zahrnuta v seznamu oprav, bude odstraněna z registru. Soubor nebude přesunut, pokud nebude uveden samostatně.)

Pravidla brány firewall: [{354FD8EB-0A00- 4406-8B9D-1C7E61ABB19A}] => (Povolit) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe (Řešení bezdrátového připojení Intel® -> )
Pravidla brány firewall: [{93533D8C-0D98-4508-B2E6-10C908755gCD2}] => (Povolit) C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe (Apple Inc. -> Apple Inc.)
Pravidla brány firewall: [{867C79FE-367A-4354-9C8A-68C544075885}] => (Povolit) C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe (Apple Inc. -> Apple Inc.)
Pravidla brány firewall: [{A13EE61B-9E60-4DD2-9EB1-41BB88B15A97}] => (Povolit) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe (Apple Inc. -> Apple Inc.)
Pravidla brány firewall: [{C4D49E2D-191C-4B59-9E1B-F4EB08E880DC}] => (Povolit) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe (Apple Inc. -> Apple Inc.)
Pravidla brány firewall: [{741D7AC6-6FC1-4A65-BB0A-8A8BF79F755B}] => (Povolit) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_15.83.408.0_x86__kzf8qxf38zg5c\Skype\Skype.exe (Skype Software Sarl -> Skype Technologies S.A.)
Fewall83B7-F6Pravidla: [{4ECB-7F8B] 862914F3714B}] => (Povolit) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_15.83.408.0_x86__kzf8qxf38zg5c\Skype\Skype.exe (Skype Software Sarl -> Skype Technologies S.A.)
Firewall-4AFB73-B8P83 Pravidla: CB15D9EF6A09}] => (Povolit) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_15.83.408.0_x86__kzf8qxf38zg5c\Skype\Skype.exe (Skype Software Sarl -> Skype Technologies S.A.)
Firewall24-A-3D809 [44A-43D809 [4AAAPravidla: ADA910025CDF}] => (Povolit) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_15.83.408.0_x86__kzf8qxf38zg5c\Skype\Skype.exe (Skype Software Sarl -> Skype Technologies S.A.)
Firewall-75-ABC1Pravidla: [EWR3555{E 33CDA1611824}] => (Povolit) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC –> Google LLC)
Pravidla brány firewall: [{6F88A0E0-FA83-4677-82CA-ECC00B69F902}] => (Povolit) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.185.895.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
Pravidla brány firewall: [{0E67952524C7}=A47F-24C7-677 >(Povolit) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.185.895.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
Pravidla brány firewall: [{CCCE6147CF]8219 =FE-45D > (Povolit) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.185.895.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
Pravidla brány firewall: [{0817DEE29-E-82C0}=ADD1E29-E-82 > (Povolit) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.185.895.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
Pravidla brány firewall: [{BC7D6024A-0707] =A3B0CFF4E-07 > (Povolit) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.185.895.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
Pravidla brány firewall: [{3EE8F3D9D5-6BCEFD6EF > (Povolit) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.185.895.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
Pravidla brány firewall: [{1B36D492CAD6}CC4 > (Povolit) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.185.895.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
Pravidla brány firewall: [{E49B7FFD1543-5] =E492AFD1543-5 > (Povolit) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.185.895.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
Pravidla brány firewall: [{2A40459BBBE-34] > (Povolit) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Office.Desktop.Outlook_16051.15128.20224.0_x86__8wekyb3d8bbwe\Office16\OUTLOOK.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)-1Bles-19Rules-5E-01 Fire 89DF-EC56FE35F86D}] => (Povolit) C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\101.0.1210.47\msedgewebview2.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Pravidla brány firewall: [{38FE7FD8-B5D1-4881CD87-AB4 }] => (Povolit) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation -> Mozilla Corporation)
Pravidla brány firewall: [{1362D747-5B25-4DB5-BDC9-3308C6DA1A3F}] => (Povolit) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation –> Mozilla Corporation)

==================== Body obnovení =========================

30-04-2022 08:20:55 Windows Modules Installer
01 -05-2022 08:21:19 Instalační program modulů Windows
08-05-2022 16:16:14 Plánovaný kontrolní bod
11-05-2022 02:51:25 Instalační program modulů Windows

= =================== Vadná zařízení Správce zařízení ============


====== ============== Chyby protokolu událostí: =========================

Chyby aplikace :
==================
Chyba: (11.05.2022 17:44:16) (Zdroj: Bonjour Service) (ID události: 100 ) (Uživatel: )
Popis: Místní název hostitele DESKTOP-019UCIE.local se již používá; místo toho zkusí DESKTOP-019UCIE-2.local

Chyba: (05/11/2022 17:44:16 PM) (Zdroj: Bonjour Service) (ID události: 100) (Uživatel: )
Popis : mDNSCoreReceiveResponse: ProbeCount 2; zruší registraci4 DESKTOP-019UCIE.local. Addr 192.168.1.7

Chyba: (11.05.2022 17:44:16) (Zdroj: Služba Bonjour) (ID události: 100) (Uživatel: )
Popis: mDNSCoreReceiveResponse: Přijato z.181 .1.7:5353 16 DESKTOP-019UCIE.místní. AAAA 2600:6C58:0200:023C:0000:0000:0000:0005

Chyba: (05/10/2022 20:27:13 PM) (Zdroj: Microsoft-Windows-Defrag) (ID události: 264 ) (Uživatel: )
Popis: Optimalizátor úložiště nemohl dokončit opětovné seřízení při RECOVERY (D:), protože: Požadovaná operace není podporována hardwarem zálohujícím svazek. (0x8900002A)

Chyba: (05/10/2022 20:27:12 PM) (Zdroj: Microsoft-Windows-Defrag) (ID události: 264) (Uživatel: )
Popis: Optimalizátor úložiště nelze dokončit opětovné seřízení v systému Windows (C:), protože: Požadovanou operaci nepodporuje hardware zálohující svazek. (0x8900002A)

Chyba: (05/04/2022 06:44:56 AM) (Zdroj: Bonjour Service) (ID události: 100) (Uživatel: )
Popis: Místní název hostitele DESKTOP-019UCIE. místní se již používá; místo toho zkusí DESKTOP-019UCIE-2.local

Chyba: (05/04/2022 06:44:56 AM) (Zdroj: Bonjour Service) (ID události: 100) (Uživatel: )
Popis : mDNSCoreReceiveResponse: ProbeCount 2; zruší registraci4 DESKTOP-019UCIE.local. Addr 192.168.1.7

Chyba: (05/04/2022 06:44:56 AM) (Zdroj: Bonjour Service) (ID události: 100) (Uživatel: )
Popis: mDNSCoreReceiveResponse: Received from 2.16 189 .1.7:5353 16 DESKTOP-019UCIE.místní. AAAA 2600:6C58:0200:023C:293B:389B:8AAE:6A88


Systémové chyby:
==============
Chyba: ( 16.05.2022 20:41:19) (Zdroj: Netwtw04) (ID události: 5007) (Uživatel: )
Popis: 5007 – vypršení časového limitu TX/CMD (TfdQueue pozastaveno)

Chyba: ( 16.05.2022 20:41:19) (Zdroj: Netwtw04) (ID události: 5007) (Uživatel: )
Popis: 5007 – vypršení časového limitu TX/CMD (TfdQueue pozastaveno)

Chyba: ( 05/01/2022 10:38:30 AM) (Zdroj: DCOM) (ID události: 10000) (Uživatel: NT AUTHORITY)
Popis: Nelze spustit server DCOM: {1F87137D-0E7C-44D5-8C7892FFF }.Chyba:
"2147943855"
Stala se při spouštění tohoto příkazu:
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe -secured -Embedding

Chyba: (05/01/ 2022 10:38:30 AM) (Zdroj: DCOM) (ID události: 10010) (Uživatel: NT AUTHORITY)
Popis: Server {1F87137D-0E7C-44D5-8C73-4EFFB68962F2} se v rámci DCOM nezaregistroval u DCOM časový limit.

Chyba: (05/01/2022 10:32:59 AM) (Zdroj: Service Control Manager) (ID události: 7000) (Uživatel: )
Popis: Přihlášení k účtu Microsoft Službu asistenta se nepodařilo spustit kvůli následující chybě:
Služba neodpověděla na požadavek na spuštění nebo kontrolu včas.

Chyba: (05/01/2022 10:32:59 AM ) (Zdroj: Service Control Manager) (ID události: 7009) (Uživatel: )
Popis: Při čekání na připojení služby Asistent přihlášení k účtu Microsoft byl dosažen časový limit (30 000 milisekund).

Chyba: (01.05.2022 10:01:54) (Zdroj: DCOM) (ID události: 10010) (Uživatel: NT AUTHORITY)
Popis: Server {1F87137D-0E7C-44D5-8C73-4EFFB68} did nezaregistruje se u DCOM v požadovaném časovém limitu.

Chyba: (05/01/2022 08:41:31 AM) (Zdroj: Service Control Manager) (ID události: 7009) (Uživatel: )
Popis : Při čekání na připojení služby Windows Error Reporting Service bylo dosaženo časového limitu (30 000 milisekund).


CodeIntegrity:
===============
Datum: 2022-05-16 20:35:58
Popis:
Systém Windows nemůže ověřit integritu obrazu souboru \Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight \ulcore\1651147404\fsamsi64.dll, protože v systému nebyl nalezen hash souboru. Nedávná změna hardwaru nebo softwaru mohla nainstalovat soubor, který je nesprávně podepsaný nebo poškozený, nebo se může jednat o škodlivý software z neznámého zdroje.


============ ======== Informace o paměti ============================

BIOS: AMI F.24 01 /23/2018
Základní deska: HP 82F2
Procesor: Intel® Pentium® CPU G4560T @ 2,90 GHz
Procento využité paměti: 91 %
Celková fyzická RAM: 3984,34 MB
Dostupná fyzická RAM: 342,95 MB
Celkem virtuální: 5904,34 MB
Dostupné virtuální: 827,43 MB

==================== Disky === =============================

Disk c: (Windows) (Opraveno) (Celkem: 915,9 GB) (Volný: 866,58 GB) NTFS
Disk d: (OBNOVA) (Opraveno) (Celkem: 14,37 GB) (Volný: 1,73 GB) NTFS ==>[systém se spouštěcími součástmi (získáno z disku)]

\\?\Volume{60c60de7-dd58-43a2-a3e0-7d2998ea9535}\ (Nástroje Windows RE) (Opraveno) (Celkem:0,96 GB) (Zdarma:0,47 GB) NTFS
\\?\Volume{ 2f1cde20-afaa-4ae5-a2f1-e74035085d4e}\ () (Pevné) (Celkem: 0,25 GB) (Zdarma: 0,18 GB) FAT32

================ ===== MBR & Tabulka rozdělení =====================

======================= =====================================
Disk: 0 (Velikost: 931,5 GB) (Disk ID: 747ADBD5)

Oddíl: GPT.

==================== Konec přidávání.


Upravil trig, 16. května 2022 – 21:06.

Populární články