Sain viestin, jossa sanotaan, että älä käynnistä tai käytä tietokonettasi uudelleen

En näytä saavan tätä viestiä pois näytöltäni. Tässä ovat joka tapauksessa lokitiedostot

Skannaustulos Farbar Recovery Scan Toolin (FRST) (x64) Version: 11-05-2022
Suoritti 12567 (järjestelmänvalvoja) DESKTOP-019UCIE (HP HP Slimline Desktop PC 270-p0xx) (16-05) -2022 20:49:53)
Käynnissä C:\Users\12567\Desktop
Ladatut profiilit: 12567
Alusta: Microsoft Windows 10 Home Version 21H1 19043.1706 (X64) Kieli: Englanti (United States)
Oletusselain: Chrome
Käynnistystila: Normaali

==================== Prosessit (sallittujen luetteloon) ====== ===========

(Jos merkintä sisältyy korjauslistaan, prosessi suljetaan. Tiedostoa ei siirretä.)

(C: \Program Files (x86)\Charter Security Suite\fs_ui_32.exe ->) (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation) C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\ui\fsmainui.exe< br>(C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\fshoster32.exe ->) (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation) C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\fs_ui_32 .exe
(C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight\ulcore\1651147404\fshoster64.exe ->) (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation) C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight\ulcore\1651147404\FsPisces.exe
(C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe ->) (Malwarebytes Inc -> Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
(DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_5a1ab3b0567b3cdb\igfxX) -&0®gvice.exe) -&0®gvice.exe t; Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_5a1ab3b0567b3cdb\igfxEM.exe
(Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86).1\Google\Up.23.1 GoogleCrashHandler.exe
(Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.36.132\GoogleCrashHandler64.exe
(Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\ Windows\SysWOW64\dllhost.exe
(Mozilla Corporation -> Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe <14>
(services.exe ->) (Apple Inc. -> Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
(services.exe ->) (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation) C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\fshoster32.exe <8>
(services.exe ->) (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation) C :\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight\ulcore\1651147404\fshoster64.exe <2>
(services.exe ->) (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation) C :\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight\ulcore\1651147404\fsorsp64.exe
(services.exe ->) (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation) C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight\ulcore\1651147404\fsulprothoster.exe
(services.exe ->) (HP Inc. -> HP Inc.) C:\Program Files (x86)\Hewlett- Packard\HP Support Solutions\HPSupportSolutionsFrameworkService.exe
(services.exe ->) (HP Inc. -> HP Inc.) C:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartBridge.exe< br>(services.exe ->) (HP Inc. -> HP Inc.) C:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPWMISVC.exe
(services.exe ->) (HP Inc. -> HP Inc.) C:\Program Files\HPCommRecovery\HPCommRecovery.exe
(services.exe ->) (HP Inc. -> HP Inc.) C:\Program Files\HPPrintScanDoctor\HPPrintScanDoctorService.exe
>(services.exe ->) (Intel Corporation -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\lms.inf_amd64_fddb643595e0b8d0\LMS.exe
(services.exe ->) (Intel Corporation) -> Intel® Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XtuService.exe
(services.exe ->) (Intel® Embedded Subsystems and IP Blocks Group -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\ DriverStore\FileRepository\dal.inf_amd64_b5484efd38adbe8d\jhi_service.exe
(services.exe ->) (Intel® pGFX 2020 -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\Driver_lStoreory4\System32\Driver_lStoreory6\Fiigle_Repository4 ab3b0567b3cdb\igfxCUIService. exe
(services.exe ->) (Intel® pGFX 2020 -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_5a1ab3b0567b3cdb\IntelCp.sexe> ;) (Intel® pGFX 2020 -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_5a1ab3b0567b3cdb\IntelCpHeciSvc.exe
(services.exe ->) (Intel® Rapid Storage Corporation -teknologia) C\t;Pro Intel-tiedostotekniikka -> Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
(services.exe ->) (Intel® Wireless Connectivity Solutions -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\ibtsiva.exe
(palvelut. exe ->) (Intel® Wireless Connectivity Solutions -> Intel® Corporation) C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
(services.exe ->) (Intel® Wireless Connectivity Ratkaisut -> Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
(services.exe ->) (Intel® Wireless Connectivity Solutions ->Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe
(services.exe ->) (Malwarebytes Inc. -> Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware \MBAMService.exe
(services.exe ->) (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(palvelut. exe ->) (WildTangent, Inc. -> ) C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\Integration\WildTangentHelperService.exe
(svchost.exe ->) (Microsoft Corporation) C:\Program Tiedostot\WindowsApps\microsoft.549981c3f5f10_4.2203.4603.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Cortana.exe
(svchost.exe ->) (Microsoft Corporation) C:\Program Files_d_d_5Hx4bb_4bb40x4b_winx88_weky_8_weky_8_wekysoft s.exe< br>(svchost.exe ->) (Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_16005.14326.20858.0_x64__8wekyb3d8bbwe\HxOutlook Corporation.exe
-(svchost;)exe \Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_16005.14326.20858.0_x64__8wekyb3d8bbwe\HxTsr.exe
(svchost.exe ->) (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(svchost.exe ->) (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
(svchost.exe ->) (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(svchost.exe ->) (Realtek Semiconductor Corp. -> Realtek Semiconductor) C:\Program Files \Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe

===================== Rekisteri (sallittujen luetteloon) =========== =========

(Jos merkintä sisältyy korjausluetteloon, rekisterikohde palautetaan oletusarvoon tai poistetaan. Tiedostoa ei siirretä.)

HKLM-x32\...\Suorita: [HPMessageService] => C:\Ohjelmatiedostot (x86)\HP\HP System Event\HPMSGSVC.exe [703312 2017-07-21] (HP Inc. -> HP Inc.)
HKU\S-1-5-21- 3292964692-1604838336-1727243791-1001\...\Suorita: [CCleaner Smart Cleaning] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [36705520 2022-04-07] (Piriform Software Ltd -> Piriform Software Ltd)
HKU\S-1-5-21-3292964692-16048138336-16048138336-47-07-07-07-07-07 \Ohjauspaneeli\Työpöytä\\SCRNSAVE.EXE -> C:\WINDOWS\system32\Bubbles.scr [809472 2019-12-07] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c- AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\101.0.4951.54\Installer\chrmstp.exe [2022-05-02] (Google LLC -> Google LLC)

======= ============= Aikataulutetut tehtävät (sallittujen luetteloon) ============

(Jos merkintä sisältyy korjauslistaan, se poistetaan rekisteristä. Tiedostoa ei siirretä, ellei sitä ole listattu erikseen.)

Tehtävä: {006C2043-77D3-416A-85DF-0AAD9971C666} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore{F7CFA1FDFE-4-BBAB855-BBAB13 } => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [156232 2022-04-11] (Google LLC -> Google LLC)
Tehtävä: 02F811D7-CFC4-4B11-806A-042083} -532083 System32\Tasks\HP\HP Print Scan Doctor\Printer Health Monitor => C:\Program Files\HPPrintScanDoctor\HPPrinterHealthMonitor.exe [42144 2022-04-28] (HP Inc. -> HP Inc.)
Tehtävä: {19CAC551-31ED-47DD-A6CB-205719BBasks -7 System72BTT \Hewlett-Packard\HP Active Health\HP Active Health Scan (HPSA) => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPCeveHealth\ActiveHealth.exe [198696 2017-09-27] (HP Inc. -> HP Inc.)
Tehtävä: {1D8E4384 -44C4-4EF4-B684-6AB3992DD3BE} - \Hewlett-Packard\HP Support Assistant\Product Configurator -> Ei tiedostoa <==== HUOMIO
Tehtävä: {2F04C2C5-33F6-4BCE-BDAC-6A677D006488} - System32\Tasks\F-Secure\F-Secure Hotfix => C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\fs_hotfix.exe [291992 2022-03-24] (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation)
Tehtävä: {37292EA8-F458-47ED-A55C -5A3A1CCF5FD5} - \Microsoft\Windows\WindowsUpdate\sih -> Ei tiedostoa <==== HUOMIO
Tehtävä: {3891CB81-CF07-4ECD-A7CE-59544F84AF7D} - \Microsoft\Windows\Shell\FamilySafetyMonitorToastTask -> Ei tiedostoa <==== HUOMIO
Tehtävä: {390E864D-2A01-4EC5-9184-001280DCE480} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\HP Support Solutions Framework Updater => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Solutions\Modules\HPSSFUpdater.exe [651632 2017-09-27] (HP Inc. -> HP Inc.)
Tehtävä: {49810E68-DE3D -470E-AAB6-835C19E805DC} - System32\Tasks\HP\HP Print Scan Doctor\Printer Health Monitor Kirjautuminen => C:\Program Files\HPPrintScanDoctor\HPPrinterHealthMonitor.exe [42144 2022-04-28] (HP Inc. -> HP Inc.)
Tehtävä: {5D98D8C0-F572-4D29-8B04-5C1D3} -System29T25-5C1D3 \RTKCPL => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [9279544 2018-09-13] (Realtek Semiconductor Corp. ->Realtek Semiconductor)
Tehtävä: {601ACA37-8190-438C-A569-1FB844BFF412} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\HP Support Solutions Framework Report => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Solutions\Modules\HPSFReport.exe [119664 2017-09-27] (HP Inc. -> HP Inc.)
Tehtävä: {64D445F3-4838 -4B6F-A7B1-A773A5069435} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\WarrantyChecker => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPWarrantyCheck\HPWarrantyChecker.exe [1057648 2017-09-27] (HP Inc. -> HP Inc.)
Tehtävä: {648E7 -E823-4ADE-81C4-CFEE29EFA6BE} - System32\Tasks\CCleanerSkipUAC - 12567 => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [30836464 2022-04-07] (Piriform Software Ltd -> Piriform Software Ltd)
Tehtävä: {67B5A589-8B6A-4C7F-A87F-AA4976} -6\396D7} Windows\UpdateOrchestrator\USO_Broker_Display -> Ei tiedostoa <==== HUOMIO
Tehtävä: {80BA2026-6538-4B6A-AD10-76F52F7B956B} - \OneDriven erillinen päivitystehtävä v2 -> Ei tiedostoa <==== HUOMIO
Tehtävä: {83282EEB-3A30-42A0-89DA-A0286DFB2C42} - \HPJumpStartLaunch -> Ei tiedostoa <==== HUOMIO
Tehtävä: {8DC4F6F2-5AC8-41B5-8461-383B58804B47} - \Microsoft\Windows\EnterpriseMgmt\MDMMaintenenceTask -> Ei tiedostoa <==== HUOMIO
Tehtävä: {9051F8E3-A1F4-40A9-9C9B-7FD945BB33E6} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\PC Health Analysis => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\HPSF.exe [1490800 2017-09-27] (HP Inc. -> HP Inc.)
Tehtävä: {90D8AC3B-77AE-45D0 -B37B-F283AF8BE17B} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA{999D8CB3-FE3A-4568-9481-BD588428617B} => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [156232 2022-04-11] (Google LLC -> Google LLC)
Tehtävä: {924AAE1B-A930-4E3C-847E-DB2AD2A5} -8 System32\Tasks\CCleaner Update => C:\Program Files\CCleaner\CCUpdate.exe [684976 2022-04-07] (Piriform Software Ltd -> Piriform)
Tehtävä: {9DDD16BB-8857-41AC-91A5-32E5CC61312illaas - System3Moz\T \Firefox-oletusselainagentti 308046B0AF4A39CB => C:\Program Files\Mozilla Firefox\default-browser-agent.exe, suorita tehtävä "308046B0AF4A39CB"
Tehtävä: {A44C9BA9-420D-4E83-B2C3-C159D990DC07} - System32\PacksHewlett-Tasks \WarrantyChecker_DeviceScan => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPWarrantyCheck\HPWarrantyChecker.exe [1057648 2017-09-27] (HP Inc. -> HP Inc.)
Tehtävä: {1AC605C -F8E3-405C-A160-CA3E3C77A100} - \Hewlett-Packard\HP Support Assistant\HP Support Assistant Pikaopas -> Ei tiedostoa <==== HUOMIO
Tehtävä: {AC761CB0-BEBB-4B6E-8FFA-595F39A8FB9E} - \HPEA3JOBS -> Ei tiedostoa <==== HUOMIO
Tehtävä: {D0218C70-9C99-4043-BF17-667E1AE5C42E} - \Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\Reboot -> Ei tiedostoa <==== HUOMIO
Tehtävä: {D69E98AD-CA98-4239-83B2-A773EB3181EC} - \Microsoft\Windows\Management\Provisioning\PostResetBoot -> Ei tiedostoa <==== HUOMIO
Tehtävä: {E14B0C43-9E0D-4F23-8A6A-A151E6A403AA} - \HPAudioSwitch -> Ei tiedostoa <==== HUOMIO
Tehtävä: {F85F0F3A-C567-4753-87F7-0171420E57E7} - System32\Tasks\Mozilla\Firefox-taustapäivitys 308046B0AF4A39CB => C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe --MOZ_LOG-synkronointi,prependheader,timestamp,apend,maxsize:1,Dump:5 --MOZ_LOG_FILE C:\ProgramData\Mozilla-1de4eec8-1241-4177-a864-d1594e8 updates\308046B0AF4A39CB\backgroundupdate.moz_log --backgroundtask backgroundupdate

(Jos merkintä on korjausluettelossa, tehtävätiedosto (.job) siirretään. Tehtävän suorittamaa tiedostoa ei siirretä .)


==================== Internet (sallittujen luetteloon) ================ =====

(Jos kohde on korjausluettelossa, jos se on rekisterikohde, se poistetaan tai palautetaan oletusarvoon.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{c02a1c66-44ae-4528-9811-a51921a9687b}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1-face\5.1
Tcpip-8-45 b97957e03018}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1

Edge:
=======
Edge-profiili: C:\Users\12567\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data \Default [2022-05-08]
Edge-laajennus: (F-Securen selaussuojaus) - C:\Users\12567\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default\Extensions\cpikpibllpjmpnchjajlibnmmomn2n2 04-14]
Edge HKLM\...\Edge\Extension: [cpikpibllpjmpnchjajlibnmmomnnhnm]
Edge HKLM-x32\...\Edge\Extension: [cpikpibllpjmpnchjajlibnmmomnnhnm]Fox:========
FF DefaultProfile: j917guwc.default
FF ProfilePath: C:\Users\12567\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\j917guwc.default [2022-05-16 ]
FF ProfilePath: C:\Users\12567\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8mrf26rb.oletusjulkaisu [2022-05-16]

Chrome:
=======
CHR-profiili: C:\Users\12567\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2022-05-16]
CHR-laajennus: (Google Docs Offline) - C:\Users\12567\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [-0] 11]
CHR-laajennus: (F-Securen selaussuojaus) - C:\Users\12567\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jmjjnhpacphpjmnnlnccpfmhkcloaade [2021] CHR-laajennus: (Chrome Web Store -maksut) - C:\Users\12567\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2022-04-11]
CHR HKLM\...\ Chrome\Extension: [jmjjnhpacphpjmnnlnccpfmhkcloaade]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [jmjjnhpacphpjmnnlnccpfmhkcloaade]

============= == Palvelut (sallittujen luetteloon) ===================

(Jos merkintä sisältyy korjausluetteloon, se poistetaan rekisteristä. tiedostoa ei siirretä, ellei sitä ole erikseen mainittu.)

R2 fshoster; C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\fshoster32.exe [234648 2022-03-24] (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation)
R2 fsnethoster; C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\fshoster32.exe [234648 2022-03-24] (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation)
R2 fsulhoster; C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight\ulcore\1651147404\fshoster64.exe [417048 2022-04-28] (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation)
R2 fsulnethoster; C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight\ulcore\1651147404\fshoster64.exe [417048 2022-04-28] (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation)
R2 fsulorsp; C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight\ulcore\1651147404\fsorsp64.exe [107208 2022-04-28] (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation)
R2 fsulprothoster; C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight\ulcore\1651147404\fsulprothoster.exe [417048 2022-04-28] (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation)
R2 HP Comm Recover ; C:\Program Files\HPCommRecovery\HPCommRecovery.exe [1325864 2017-07-25] (HP Inc. -> HP Inc.)
R2 HPJumpStartBridge; c:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartBridge.exe [477184 2017-10-06] (HP Inc. -> HP Inc.)
R2 HPPrintScanDoctorService; C:\Program Files\HPPrintScanDoctor\HPPrintScanDoctorService.exe [223904 2022-04-28] (HP Inc. -> HP Inc.)
S3 hpqcaslwmiex; C:\Program Files (x86)\HP\Shared\hpqwmiex.exe [1031704 2016-06-04] (Hewlett-Packard Company -> HP)
R2 HPSupportSolutionsFrameworkService; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Solutions\HPSupportSolutionsFrameworkService.exe [323952 2017-09-27] (HP Inc. -> HP Inc.)
R2 HPWMISVC; c:\Ohjelmatiedostot (x86)\HP\HP System Event\HPWMISVC.exe [628768 2017-07-13] (HP Inc. -> HP Inc.)
R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe [8524512 2022-05-16] (Malwarebytes Inc. -> Malwarebytes)
S3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.2203.5-0\NisSrv.exe [3116848 2022-04-12] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
R2 WildTangentHelper; C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\Integration\WildTangentHelperService.exe [1689984 2022-03-29] (WildTangent, Inc. -> )
S3 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.2203.5-0\MsMpEng.exe [133544 2022-04-12] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)

===== ================ Kuljettajat (sallittujen luetteloon) ===================

(Jos merkintä on sisällytetty korjauslistaan, se poistetaan rekisteristä. Tiedostoa ei siirretä, ellei sitä ole erikseen mainittu.)

S3 AppleKmdfFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\AppleKmdfFilter.sys [20032 2020-10-09] (WDKTestCert build,132303256403278908 -> Apple Inc.)
S3 AppleLowerFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\AppleLowerFilter.sys [35976 2020-10-09] (WDKTestCert build,132303256403278908 -> Apple Inc.)
S3 BthA2dp; C:\WINDOWS\System32\drivers\BthA2dp.sys [287744 2022-02-10] (Microsoft Corporation) [Tiedostoa ei allekirjoitettu]
S3 BthHFenum; C:\WINDOWS\System32\drivers\bthhfenum.sys [154112 2021-10-13] (Microsoft Corporation) [Tiedostoa ei allekirjoitettu]
R1 ESProtectionDriver; C:\WINDOWS\system32\drivers\mbae64.sys [103888 2022-05-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Malwarebytes)
R3 F-Secure Gatekeeper; C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight\ulcore\1651147404\fsulgk.sys [404512 2022-04-28] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> F-Secure Corporation)
R0 fsbts; C:\WINDOWS\System32\drivers\fsbts.sys [51736 2022-04-12] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> F-Secure Corporation)
S0 fselms; C:\WINDOWS\System32\drivers\fselms.sys [15816 2022-04-12] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher ->F-Secure Corporation)
R2 fsnif2; C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight\nif2\1643898281\nif2s64.sys [172480 2022-04-12] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> F-Secure Corporation)
hameleon2 MBAMCRe; C:\WINDOWS\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [223176 2022-05-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Malwarebytes)
S0 MbamElam; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\MbamElam.sys [21480 2022-05-16] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Malwarebytes)
R3 MBAMFarflt; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\farflt.sys [194512 2022-05-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Malwarebytes)
R3 MBAMProtection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mbam.sys [70088 2022-05-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Malwarebytes)
R3 MBAMSwissArmy; C:\WINDOWS\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [239560 2022-05-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Malwarebytes)
R3 MBAMWebProtection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mwac.sys [181992 2022-05-16] (Malwarebytes Inc. -> Malwarebytes)
S3 WdBoot; C:\WINDOWS\system32\drivers\wd\WdBoot.sys [49600 2022-04-12] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\WINDOWS\system32\drivers\wd\WdFilter.sys [443664 2022-04-12] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [90384 2022-04-12] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
U3 aspnet_state; ei ImagePathia

===================== NetSvcs (sallittujen luetteloon) =================== =

(Jos merkintä sisältyy korjauslistaan, se poistetaan rekisteristä. Tiedostoa ei siirretä, ellei sitä ole erikseen mainittu.)


===== =============== Yksi kuukausi (luotu) (sallittujen luetteloon) =========

(Jos merkintä sisältyy korjauslistaan, tiedosto /kansio siirretään.)

2022-05-16 20:49 - 2022-05-16 20:52 - 000020205 _____ C:\Users\12567\Desktop\FRST.txt
2022- 05-16 20:49 - 2022-05-16 20:46 - 002366976 _____ (Farbar) C:\Users\12567\Desktop\FRST64.exe
2022-05-16 20:48 - 5-2012 20:50 - 000000000 ____D C:\FRST
2022-05-16 20:46 - 2022-05-16 20:46 - 002366976 _____ (Farbar) C:\Users\12567\12567\ST6 >2022-05-16 20:42 - 2022-05-16 20:46 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Mozilla-1de4eec8-1241-4177-a864-e594e8d1fb> 5-2028 -05-16 20:42 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Tasks\Mozilla
2022-05-16 20:42 - 2022-05-16 20:42 - 000000000 C: \ 5 \ 6 AppData\Roaming\Mozilla
2022-05-16 20:42 - 2022-05-16 20:42 - 000000000 ____D C:\Users\12567\AppData\LocalLow\Mozilla-
0 20:06 42 - 16.5.2022 20:42 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozillan huoltopalvelu
16.5.2022 20.40 - 16.5.2022 20.40 -808030 ) C:\Users\12567\Downloads\Firefox Installer (1).exe
2022-05-16 20:39 - 2022-05-16 20:42 - 000001012 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk
2022-05-16 20:39 - 2022-05-16 20:42 - 000001000 _____ C:\Users\Public\Desktop\Firefox.lnk
2022-05 20:39 - 2022-05-16 20:39 - 000000000 ____D C:\Users\12567\AppData\Local\Mozilla
2022-05-16 20:38 - 2022-05-16 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
2022-05-16 20:38 - 2022-05-16 20:38 - 000338608 _____ (Mozilla) C:\Users\12567\Downloads\Firefox Installer.exe
2022-05-16 20:32 - 2022-05-16 20:32 - 000070088 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbam.sys
2022-05-16 20:32--0 -16 20:31 - 000194512 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\farflt.sys
2022-05-16 20:31 - 2022-05-16 20:31 - 0001819Malware :\WINDOWS\system32\Drivers\mwac.sys
2022-05-16 20:07 - 2022-05-16 20:08 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
2022-05-07 -2022-05-0 16.5.2022 20:07 - 008551608 _____ (Malwarebytes) C:\Users\12567\Downloads\AdwCleaner (2).exe
16.5.2022 20.07 - 2022-05-16 008551608 _____ (Malwarebytes) C:\Users\12567\Downloads\AdwCleaner (1) \12567\Downloads\AdwCleaner.exe
2022-05-16 19:23 - 2022-05-16 19:23 - 000000000 ____D C:\Users\12567\AppData\Local-5m20 16 19:22 - 2022-05-16 19:22 - 000239560 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
2022-05-16 19:22 - 09:-2022 22 - 000223176 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
2022-05-16 19:22 - 2022-05-16 19:22 - 0000002040Data\Microsoft\Windows \Start Menu\Programs\Malwarebytes.lnk
2022-05-16 19:22 - 2022-05-16 19:22 - 000002028 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk2-050 -16 19:22 - 2022-05-16 19:21 - 000021480 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MbamElam.sys
2022-05-16 19:21 - 2022-05-16 19:21 - 000103888 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbae64.sys
2022-05-16 19:05 - 2022-05-16 19:21 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2022-05-16 19:21 - 2022-05-16 19:21 - 0000000000 C:\_Programm_ware_000D >2022-05-16 19:20 - 2022-05-16 19:20 - 002443448 _____ (Malwarebytes) C:\Users\12567\Downloads\MBSetup-130589.130589-exe2
(-0).2. 16 19:19 - 2022-05-16 19:19 - 002443448 _____ (Malwarebytes) C:\Users\12567\Downloads\MBSetup-130589.130589-consumer (2).exe 1
5-1 22-0 16.5.2022 19:16 - 002443448 _____ (Malwarebytes) C:\Users\12567\Downloads\MBSetup-130589.130589-consumer (1).exe
2022-05-16 -06 19:16 - 002443448 _____ (Malwarebytes) C:\Users\12567\Downloads\MBSetup-130589.130589-consumer.exe
2022-05-11 03:26 - 2022-07 C:09_09-2021-07 \WINDOWS\system32\DrtmAuthTxt.wim
2022-05-11 03:25 - 2022-05-11 03:25 - 000093696 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\cimfs.sys22-05 11 03:24 - 2022-05-11 03:24 - 000288768 _____ C:\WINDOWS\system32\Windows.Management.InprocObjects.dll
2022-05-11 02:53 - 2022-02-53 - 000000000 ___HD C:\$WinREAgent
2022-05-01 15:49 - 2022-05-01 15:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Activation-2 Runtime2Tasks\Agent2 28 23:42 - 2022-04-28 23:42 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Tasks\HP
2022-04-22 19:48 - 2022-04-22 19:48 - 2022-04-22 - 10:47 C:48_10:47 :\WINDOWS\gethelp_audiotroubleshooter_latestpackage.zip
2022-04-22 19:48 - 2022-04-22 19:48 - 000000000 ____D C:\ProgramData\PerformanceRecorder2-0:-br>WindowsPerformance2-2:20 04-21 23:06 - 000000000 ____D C:\Program Files\PCHealthCheck

==================== Yksi kuukausi (muokattu) === ===============

(Jos merkintä sisältyy korjauslistaan, tiedosto/kansio siirretään.)

2022-05- 16 20:35 - 2022-04-12 09:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
2022-05-16 20:35 - 2022-04-11 16:29 - 05006_91 C: 0506_91 \system32\PerfStringBackup.INI
2022-05-16 20:35 - 2022-04-11 13:45 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
2022-05-16 - 4-20:20 -11 20:23 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
2022-05-16 20:33 - 2022-04-11 13:47 - 000000000 ____D C:\-id99 06.com.microsoft
2022-05-16 20:31 - 2022-04-11 17:28 - 000000000 __SHD C:\Users\12567\IntelGraphicsProfiles
2022-05-16 - 2022-05-2-1 04-11 16:00 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2022-05-16 20:30 - 2022-04-11 15:59 - 000008192 C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2022-05-16 20:30 - 2022-04-11 13:27 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
2022-05-16 20:24 - 2012-04-1 15:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
2022-05-16 19:22 - 2022-04-11 13:47 - 000000000 ___OWS C:br>5AMWBKU2000 15 10:20 - 2022-04-11 13:47 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2022-05-15 10:20 - 2022-04-11 13:47 - 000000000 C:\Program Files\WindowsApps
2022-05-15 10:20 - 2022-04-11 13:47 - 000000000 \AppReadiness
2022-05-15 04:39 - 2022-04-11 16:02 - 000002445 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Edge.lnk
2022-05- 11 17:44 - 2022-04-11 15:59 - 000258688 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
2022-05-11 17:40 - 2022-04-11 17:40 - 2022-04-11 13:00_SD_0_00_07 :\WINDOWS\system32\UNP
2022-05-11 17:40 - 2022-04-11 13:47 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
2022-05-4-1-17-2-2 04-11 13:47 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemResources
2022-05-11 17:40 - 2022-04-11 13:47 - 000000000 C:\3INDOWS\3IND20000 C:\3INDOWS2 -05-11 17:40 - 2022-04-11 13:47 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
2022-05-11 17:40 - 2022-04-11 13:40 - 0 _0_0_000_0_0 \Program Files\Common Files\System
2022-05-11 03:35 - 2022-04-11 13:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
2022-05-21 - 2022-05-21 - 0 -04-11 19:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
2022-05-11 02:47 - 2022-04-11 19:03 - 145501456 ___OWS\WINDOWS:\Microsoft Corporation system32\MRT.exe
2022-05-10 03:32 - 2022-04-11 16:02 - 000003536 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineUA
03:2020 -03:2020 2022-04-11 16:02 - 000003412 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineCore
2022-05-09 17:19 - 2022-04-11 17:19 - 2022-04-11 17:19 - 2022-04-11 ___s \AppData\Local\PlaceholderTileLogoFolder
2022-05-04 22:43 - 2022-04-11 17:33 - 000003592 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\OneDrive-raportointitehtävä-S-1-5 3292964692-1604838336-1727243791-1001
2022-05-04 22:43 - 2022-04-11 17:32 - 000003380 _____ C:\WINDOWS-Päivitys-Tasonne-5-järjestelmä 21-3292964692-1604838336-1727243791-1001
2022-05-04 22:43 - 2022-04-11 17:26 - 0000002390 000002390 men Ohjelmat\OneDrive.lnk
2022-05-02 14:37 - 2022-04-11 20:24 - 000002254 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2022-05-02 14:37 - 2022-04-11 20:24 - 000002213 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2022-05-01 22:58 - 20 -04-11 13:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\huolto
2022-05-01 16:04 - 2022-04-12 10:18 - 000000000 _____D \7 F-Secure
2022-04-28 23:42 - 2022-04-13 18:49 - 000000000 ____D C:\Program Files\HPPrintScanDoctor
2022-04-21 23:22- 23:01 - 4 19:09 - 000001153 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PC Health Check.lnk
2022-04-19 17:29 - 2022-04-11 20:23 - 000003496 _____ C: \Windows 2\Tehtävät \GoogleUpdateTaskMachineCore{F7CFA107-B0BF-4BBA-8DFE-D21E6A3A3B55}

===================== SigCheck =========== ==================

(Tiedostoille, jotka eivät läpäise vahvistusta, ei ole automaattista korjausta.)

===== =============== FRST loppu.

Farbar Recovery Scan Toolin (x64) -version lisätarkistustulos: 11-05-2022
Suoritti 12567 (16-05-2022 20:54:17)
Käynnissä C:\Users\12567 \Desktop
Microsoft Windows 10 Home -versio 21H1 19043.1706 (X64) (2022-04-11 21:30:52)
Käynnistystila: Normaali
============= ===============================================

>
==================== Tilit: ========================= =====


(Jos merkintä sisältyy korjauslistaan, se poistetaan.)

12567 (S-1-5-21-3292964692-1604838336- 1727243791-1001 - Järjestelmänvalvoja - käytössä) => C: \ Käyttäjät \ 12567
Järjestelmänvalvoja (S-1-5-21-3292964692-1604838336-1727243791-500-järjestelmänvalvoja-käytöstä poistettu)
DefaultAccount (S-1-5-21-329296492-1604838336-1727243791- 503 - Rajoitettu - Ei käytössä)
Vieras (S-1-5-21-3292964692-1604838336-1727243791-501 - Rajoitettu - Pois käytöstä)
WDAGUtilityAccount (S-1-5-21-3292917-2746-3292937-3646-3292918-17-1-5-21-3292964637-371-3292921-37-1-1-5-21-3292964692 504 - Rajoitettu - Ei käytössä)

==================== Turvakeskus ================= ========

(Jos merkintä on korjausluettelossa, se poistetaan.)

AV: F-Securen Security Suite (käytössä - ajan tasalla ) {67E93A7F-FDB2-39E8-E991-EA71E0926EF7}
AV: Windows Defender (pois käytöstä - ajan tasalla) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
Aktivoidaan: Haittaohjelmat - Päivityksiä {23007AD3-69FE-687C-2629-D584AFFAF72B}
AS: Windows Defender (käytössä – ajan tasalla) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

======= ============ Asennetut ohjelmat ======================

(Vain mainosohjelmat, joissa on "Hidden" " -lippu voidaan lisätä korjauslistaan ​​niiden paljastamiseksi. Mainosohjelmat tulee poistaa manuaalisesti.)

Bonjour (HKLM\...\{6E3610B2-430D-4EB0-81E3-2B57E8B9DE8D}) (Versio: 3.0.0.10 – Apple Inc.)
CCleaner (HKLM\...\CCleaner) (Versio: 5.92 – Piriform)
Energy Star (HKLM\...\{5CB22648-35F8-41BC-9C35-1E41FE6E12A5}) (Versio: 1.1.1 – HP Inc. )
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Versio: 101.0.4951.54 – Google LLC)
HP Audio Switch (HKLM-x32\...\{BC852AA8-58F6-4F07- ACB1-7377E52CA4F3}) (Versio: 1.0.150.0 – HP Inc.)
HP Connection Optimizer (HKLM-x32\...\{6468C4A5-E47E-405F-B675-A70A70983EA6:}) -2.0. HP Inc.)
HP:n dokumentaatio (HKLM\...\HP_Documentation) (Versio: 1.0.0.1 – HP Inc.)
HP ePrint SW (HKLM-x32\...\{cdb5f70f-5107-4613 -bf69-15de903b5b5d}) (Versio: 5.5.22560 – HP Inc.)
HP JumpStart Apps (HKLM-x32\...\HP JumpStart Apps) (Versio: 7.0.32 - HP Inc.)
HP JumpStart Bridge (HKLM-x32\...\{3FC961DB-BD36-4D8D-B276-0C456A2BB638}) (Versio: 1.4.0.441 - HP Inc.)
HP JumpStart Launch (HKLM-x32\...\ {F213102E-FD30-4E22-AF73-4C682D65FFEE}) (Versio: 1.4.441.0 – HP Inc.)
HP Support Assistant (HKLM-x32\...\{4AAC4B07-77EF-4BCF-88DC48-683ED) (Versio: 8.5.37.19 – HP Inc.)
HP Support Solutions Framework (HKLM-x32\...\{63F82052-C045-4F97-A3CA-C41D2CCA1FFA}) (Versio: 12.8.37.11 – HP Inc.)
HP System Event Utility (HKLM-x32\...\{4B0A7A8A-ECE5-4639-9A0D-C535F354313D}) (versio: 1.4.26 – HP Inc.)
Intel® Chipset Device Software (HKLM-) x32\...\{17408817-d415-4768-a160-ae6d46d6bdb0}) (Versio: 10.1.1.44 – Intel® Corporation) Piilotetut
Intel® Management Engine -komponentit (HKLM\...\{1CEAC85D-2590) 4760-800F-8DE5E91F3700}) (Versio: 11.7.0.1043 – Intel Corporation)
Intel®-prosessorigrafiikka (HKLM-x32\...\{F0E3AD40-2BBD-4360-9C76-B9EA9})28.28. 16.4691 - Intel Corporation)
Intel® Rapid Storage Technology (HKLM\...\{409CB30E-E457-4008-9B1A-ED1B9EA21140}) (Versio: 15.8.1.1007 - Intel Corporation)
Intel® Serial IO HKLM\...\{9FD91C5C-44AE-4D9D-85BE-AE52816B0294}) (Versio: 30.100.1725.1 – Intel Corporation)
Intel® Wireless Bluetooth® (HKLM-x32\...\{000090-0 1033-84C8-B8D95FA3C8C3}) (Versio: 19.80.0 – Intel Corporation)
Intel® PROSet/Wireless Software (HKLM-x32\...\{8060a69f-ee27-444b-b126-775f86}1) 20.0.2 – Intel Corporation)
Malwarebytes-versio 4.5.9.198 (HKLM\...\{35065F43-4BB2-439A-BFF7-0F1014F2E0CD}_is1) (Versio: 4.5.9.198 – Microsoft Edge)
HKLM-x32\...\Microsoft Edge) (Versio: 101.0.1210.47 – Microsoft Corporation)
Microsoft Edge WebView2 Runtime (HKLM-x32\...\Microsoft EdgeWebView) (Versio: 101.0.1210.47 – Microsoft Corporation)
Microsoft OneDrive (HKU\S-1-5-21-3292964692-1604838336-1727243791-1001\...\OneDriveSetup.exe) (Versio: 22.077.0410.0007 - Microsoft Update Tools)
HKLM\...\{7B1FCD52-8F6B-4F12-A143-361EA39F5E7C}) (Versio: 3.67.0.0 – Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Levitettävä (HKLM-x32\...\{710c-cc1f4-1 4c49-8cbf-51240c89a1a2}) (Versio: 8.0.61001 – Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Levitettävä (x64) (HKLM\...\{ad8a2fa1-06e7-4b0d-927d-8)3e1527d-8 8.0.61000 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17 (HKLM\...\{8220EEFE-38CD-377E-8595-13398D740ACE}) (Versio: 9.0.30729 – Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Levitettävä - x64 9.0.30729.6161 B2B8-22AB8CEDB1D4}) (Versio: 9.0.30729.6161 – Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Levitettävä - x86 9.0.30729.17 (HKLM-x32\...\{9A253302D-32072002D-301616161602002002D-30072002D-30072002D-3007466 Versio: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Levitettävä - x86 9.0.30729.4148 (HKLM-x32\...\{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-72513}4ADF (.9.43:0})9 -9.0.4:01 Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Levitettävä - x86 9.0.30729.6161 (HKLM-x32\...\{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}) (Versio: 6 Corporation16< 9.0.6) Microsoft Visual C++ 2010x64 uudelleenjaettava - 10.0.40219 (HKLM\...\{1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7}) (Versio: 10.0.40219 - 10.0.40219 - Red0 Visual1.1 Red00 tributis1.x.8+2 Microsoft Corporation)
(HKLM-x32\...\{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}) (Versio: 10.0.40219 – Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Levitettävä (x64) - 11.06 HK1-x23 (11.0. \...\{ca67548a-5ebe-413a-b50c-4b9ceb6d66c6}) (Versio: 11.0.61030.0 – Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Levitettävä (x86) - 11.0.6103 ' 5d48-4b8f-8972-47c82c46020f}) (Versio: 12.0.30501.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Levitettävä (x86) - 12.0.30501 (HKLM-x32-a-b077) 886a-0d87064aabb1}) (Versio: 12.0.30501.0 – Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Levitettävä (x64) - 14.0.24123 (HKLM-x32\...\{2cbcedbb-f3-cf17 ) (Versio: 14.0.24123.0 – Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Levitettävä (x86) - 14.0.24123 (HKLM-x32\...\{206898cc-4b41-4d98-ac28-9f9afe:5) 14.0.24123.0 - Microsoft Corporation)
Mozilla Firefox (x64 en-US) (HKLM\...\Mozilla Firefox 100.0.1 (x64 en-US)) (Versio: 100.0.1 - Mozilla)
Mozilla Ylläpitopalvelu (HKLM\...\MozillaMaintenanceService) (versio: 100.0.1 – Mozilla)
Realtek-kortinlukija (HKLM-x32\...\{5BC2B5AB-80DE-4E83-B8CF-426902051D0A}) (Versio: 10.0.15063.31237 – Realtek Semiconductor Corporation High Definition Audio Driver (HKLM-x32\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Versio: 6.0.1.8536 - Realtek Semiconductor Corp.)
Security Suite (HKLM-x32\... \{235B3536-A54E-4072-905F-FEFC431CEB2C}) (Versio: 18.2 – F-Secure Corporation)
Vulkan Run Time Libraries 1.0.42.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.42:0) (Ver0 .42.0 – LunarG, Inc.)
WildTangent Games (HKLM-x32\...\WildTangent wildgames Master Uninstall) (Versio: 1.1.1.19 - WildTangent)
WildTangent Helper (HKLM-x32\...\ {A39303AB-4898-4F12-BAA0-0B8630F86DB4}) (Versio: 5.0.0.305 – WildTangent) Piilotettu
Windows PC:n kuntotarkastus (HKLM\...\{6798C408-2636-448C-8AC6-7) : 3.6.2204.08001 - Microsoft Corporation)

Paketit:
=========
Disney+ -> C:\Program Files\WindowsApps\Disney.37853FC22B2CE_1.27.1.0_x64__6rarf9sa4v8jt [2022-04-22] (Disney)
Dropbox-kampanja -> C:\Program Files\WindowsApps\C27EB4BA.DropboxOEM_20.4.8.0_x64__xbfy0k16fey96 [2022-04-11] (Dropbox Inc.)
HP JumpStart -> C:\Program Files\WindowsApps\AD2F1837.HPJumpStart_1.4.443.0_x86__v10z8vjag6ke6 [2022-04-11] (HP Inc.)
HP Smart -> C:\Program Files\WindowsApps\AD2F1837.HPPrinterControl_136.1.269.0_x64__v10z8vjag6ke6 [2022-04-28] (HP Inc.)
Microsoft Access -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Office.Desktop.Access_16051.15128.20224.0_x86__8wekyb3d8bbwe [2022-05-15] (Microsoft Corporation)
Microsoft Excel -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Office.Desktop.Excel_16051.15128.20224.0_x86__8wekyb3d8bbwe [2022-05-15] (Microsoft Corporation)
Microsoft Office Desktop Apps -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Office.Desktop_16051.15128.20224.0_x86__8wekyb3d8bbwe [2022-05-15] (Microsoft Corporation)
Microsoft Outlook -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Office.Desktop.Outlook_16051.15128.20224.0_x86__8wekyb3d8bbwe [2022-05-15] (Microsoft Corporation)
Microsoft PowerPoint -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Office.Desktop.PowerPoint_16051.15128.20224.0_x86__8wekyb3d8bbwe [2022-05-15] (Microsoft Corporation)
Microsoft Publisher -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Office.Desktop.Publisher_16051.15128.20224.0_x86__8wekyb3d8bbwe [2022-05-15] (Microsoft Corporation)
Microsoft Solitaire Collection -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_4.12.3171.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2022-04-11] (Microsoft Studios) [MS Ad]
Microsoft Word -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Office.Desktop.Word_16051.15128.20224.0_x86__8wekyb3d8bbwe [2022-05-15] (Microsoft Corporation)
Power Media Player 14 HP:n kuluttajatietokoneille -&g-tietokoneille C:\Program Files\WindowsApps\cyberlinkcorp.hs.powermediaplayer14forhpconsumerpc_14.2.9528.0_x86__06qsbagp91rvg [2022-04-11] (CYBERLINKCOM CORP)
Priceline.com: Hotels - Renttal, F&Delights C:\Program Files\WindowsApps\PricelinePartnerNetwork.Priceline.comTheBestDealso_2.0.5.0_x64__mgae2k3ys4ra0 [2022-04-11] (Priceline-kumppaniverkosto)
Simple Solitaire -> C:\Program Files\WindowsApps\26720RandomSaladGamesLLC.SimpleSolitaire_7.4.4.0_x64__kx24dqmazqk8j [2022-04-11] (Random Salad Games LLC)
Smartfriend by HP Care -> C:\Program Files\WindowsApps\AD2F1837.SmartfriendbyHPCare_1.1.13.0_x64__v10z8vjag6ke6 [2022-04-11] (HP Inc.)
Spotify Music -> C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.185.895.0_x86__zpdnekdrzrea0 [2022-05-15] (Spotify AB) [Käynnistystehtävä]
VUDU Elokuvat ja TV -> C:\Program Files\WindowsApps\95FE1D22.VUDUMoviesandTV_3.0.1.0_neutral__0wkekwh8d6p78 [2022-04-11] (VUDU Inc.)
WildTangent Games -> C:\Program Files\WindowsApps\WildTangentGames.63435CFB65F55_2.0.84.0_x64__qt5r5pa5dyg8m [2022-04-11] (WildTangent Games)

============ == Muokattu CLSID (sallittujen luetteloon): ==============

(Jos merkintä sisältyy korjausluetteloon, se poistetaan rekisteristä. Tiedostoa ei siirrettävä, ellei niitä ole erikseen mainittu.)

ShellIconOverlayIdentifiers: [F-Secure DataGuard Icon Overlay] -> {CA789262-D278-40F7-AC12-19C0395F9DD9} => C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\FsShellExtension64.dll [2022-03-24] (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation)
ContextMenuHandlers3: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2022-05-16] (Malwarebytes Inc. -> Malwarebytes)
ContextMenuHandlers5: [igfxcui] -> {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} =>-> Ei tiedostoa
ContextMenuHandlers5: [igfxDTCM] -> {9B5F5829-A529-4B12-814A-E81BCB8D93FC} => C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_5a1ab3b0567b3cdb\igfxDTCM.dll [2020-03-10] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher) [Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - [Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - tt] ->gt;Context 6 BAEx) -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2022-05-16] (Malwarebytes Inc. -> Malwarebytes)

============= ======= Koodekit (sallittujen luetteloon) ====================

============== ======= Pikanäppäimet & WMI =========================

===================== = Ladatut moduulit (sallittujen luetteloon) =============

2022-05-12 17:48 - 2022-05-12 17:48 - 000160768 _____ () [Tiedosto ei [allekirjoitettu] C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\BRIDGECommon\b902286e090f4dd45044cb6e15c71ff6\BRIDGECommon.ni.dll) -0-4-5-2017-41-2022-05-4-2022-05-19 [ei allekirjoitettu] C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\BridgeExtension\1719de6d78aff784defee226310e763e\BridgeExtension.ni.dll
2022-05-12 -0-2022-05-12_7_2022-05-4-2012-05-4-9 (Tiedostoa ei allekirjoitettu] C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\CleanStartController\b7febff1589b398211046b1f9edffc99\CleanStartController.ni.dll
__________ 07 : 2 : 2022 07 : 2 1 [Tiedosto ei ole allekirjoitettu] C: \ Windows \ Assembly \ nativeimaages_v4.0.30319_32 \ rekisteröinti4eabc192#\ 69e4e4a4d7e105cc7df5fc204a9ce096 \ rekisteröintitiliteetti.ni.dll
2022-05-12 17:49-2022-05-12 (HP Inc.) [Tiedostoa ei allekirjoitettu] C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\CommonPortable\172b77b8e13fb0f61f5c5630bed4aebc\CommonPortable.ni.dll
2-7 -7-2:2022:1-0 48 - 002306560 _____ (Newtonsoft) [Tiedostoa ei allekirjoitettu] C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Newtonsoft.Json\f160bfbb9b76f5c5c3b8fcb44cbfab1>>>=\\cb44cbfab1. ============= Vaihtoehtoiset tietovirrat (sallittujen luetteloon) ========

================== === Vikasietotila (sallittujen luetteloon) ==================

(Jos merkintä sisältyy korjausluetteloon, se poistetaan rekisteristä. "AlternateShell" palautetaan.)

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService => ""="Palvelu"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS => ""="Palvelu"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MBAMService => ""="Palvelu"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MCODS => ""="Palvelu"

==================== Yhteys (sallittujen luetteloon) =============== ===

==================== Internet Explorer (sallittujen luetteloon) ==========

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,aloitussivu = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKU\S-1-5-21-3292964692 -1604838336-1727243791-1001 \ Software \ Microsoft \ Internet Explorer \ Main, Default_Page_URL = HXXP: //HP17WIN10.MSN.COM/? PC = HCTE
HKU \ S-1-5-21-3292964692-160483836-21727243791 -1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Aloitussivu = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
BHO: F-Securen selaussuojaus -> {45BBE08D-81C5-4A67-AF20-B2A077C67747} -> C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight\http\1650532648\browser\fs_ie_https\fs_ie_https64.dll [2022-04-21] (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation)
BHO : HP Network Check Helper -> {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPluginx64.dll [2017-09-27] (HP Inc. -> HP Inc.)
BHO-x32: Selaa F-Securen suojaus -> {45BBE08D-81C5-4A67-AF20-B2A077C67747} -> C:\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight\http\1650532648\browser\fs_ie_https\fs_ie_https.dll [2022-04-21] (F-Secure Corporation -> F-Secure Corporation)
BHO -x32: HP Network Check Helper -> {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll [2017-09-27] (HP Inc. -> HP Inc.)

== ================== Isäntäsisältö: ==========================
< br>(Tarvittaessa Hosts: komento voidaan sisällyttää korjausluetteloon isäntien nollaamiseksi.)

2017-09-29 08:46 - 2017-09-29 08:44 - 000000824 _____ C:\WINDOWS\ system32\drivers\etc\hosts

==================== Muut alueet ================ ============

(Tälle osalle ei ole tällä hetkellä automaattista korjausta.)

HKU\S-1-5-21-3292964692-1604838336- 1727243791-1001\Ohjauspaneeli\Työpöytä\\Taustakuva -> C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\HP Backgrounds\backgroundDefault.jpg
DNS-palvelimet: 192.168.1.1
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer => (SmartScreenEnabled: )
Windowsin palomuuri on käytössä.

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER poistetut kohteet ==
< br>(Jos merkintä sisältyy korjausluetteloon, se poistetaan.)

HKU\S-1-5-21-3292964692-1604838336-1727243791-1001\...\StartupApproved\Run: => "OneDrive"
HKU\S-1-5-21-3292964692-1604838336-1727243791-1001\...\StartupApproved\Run: => "CCleaner Smart Cleaning"
===================== FirewallRules (sallittujen luetteloon) ================ =

(Jos merkintä sisältyy korjausluetteloon, se poistetaan rekisteristä. Tiedostoa ei siirretä, ellei sitä ole erikseen mainittu.)

Palomuurisäännöt: [{354FD8EB-0A00- 4406-8B9D-1C7E61ABB19A}] => (Salli) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe (Intel® Wireless Connectivity Solutions -> )
Palomuurisäännöt: [{93533D8C-0D98-4508-B2E6-10C908-4508-B2E6-10C90855CD2}] => (Salli) C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe (Apple Inc. -> Apple Inc.)
Palomuurisäännöt: [{867C79FE-367A-4354-9C8A-68C544075885}] => (Salli) C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe (Apple Inc. -> Apple Inc.)
Palomuurisäännöt: [{A13EE61B-9E60-4DD2-9EB1-41BB88B15A97}] => (Salli) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe (Apple Inc. -> Apple Inc.)
Palomuurisäännöt: [{C4D49E2D-191C-4B59-9E1B-F4EB08E880DC}] => (Salli) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe (Apple Inc. -> Apple Inc.)
Palomuurisäännöt: [{741D7AC6-6FC1-4A65-BB0A-8A8BF79F755B}] => (Salli) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_15.83.408.0_x86__kzf8qxf38zg5c\Skype\Skype.exe (Skype Software Sarl -> Skype Technologies S.A.)
Palomuurisäännöt: [F8-6BFECB7-F8-87 862914F3714B}] => (Salli) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_15.83.408.0_x86__kzf8qxf38zg5c\Skype\Skype.exe (Skype Software Sarl -> Skype Technologies S.A.)
Palomuurisäännöt: [-BDAFF81-3-38383 CB15D9EF6A09}] => (Salli) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_15.83.408.0_x86__kzf8qxf38zg5c\Skype\Skype.exe (Skype Software Sarl -> Skype Technologies S.A.)
Palomuurisäännöt:D AA-02A41 [{93A-0-45] ADA910025CDF}] => (Salli) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_15.83.408.0_x86__kzf8qxf38zg5c\Skype\Skype.exe (Skype Software Sarl -> Skype Technologies S.A.)
Palomuurisäännöt: [AB{3-Palomuurisäännöt:3-5F756 33CDA1611824}] => (Salli) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC -> Google LLC)
Palomuurisäännöt: [{6F88A0E0-FA83-4677-82CA-ECC00B69F902}] => (Salli) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.185.895.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
Palomuurisäännöt: [{0E6987C7-4-6F47] >(Salli) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.185.895.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
Palomuurisäännöt: [{CCCE6141-1-46D-3CFFE7777CFFE-1358778 > (Salli) C: \ Ohjelmatiedostot \ WindowsApps \ SpotifyAb.SpOtifyMusic_1.185.895.0_x86__zpdnekdrzrea0 \ spotify.exe (Spotify AB-& gt; Spotify Ltd)
palomuuntaiset > (Salli) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.185.895.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
Palomuurisäännöt: [{BC7D692E-0-CD-0AC8] > (Salli) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.185.895.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
Palomuurisäännöt: [{3EE8F3D8-6-6ED50-6BCAD8-6-6E56 > (Salli) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.185.895.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
Palomuurisäännöt: [{1B33D3CA-4CC-4CB68] > (Salli) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.185.895.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
Palomuurisäännöt: [{E49AFD49-53B71-49-53B71717] > (Salli) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.185.895.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
Palomuurisäännöt: [{2A40472-BB4-06F572E-06F572E-4C598] > (Salli) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Office.Desktop.Outlook_16051.15128.20224.0_x86__8wekyb3d8bbwe\Office16\OUTLOOK.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
[FF1-E-B512 89DF-EC56FE35F86D}] => (Salli) C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\101.0.1210.47\msedgewebview2.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Palomuurisäännöt: [{38FE7FD8-B5D1-4881-ABED41-2881-ABED41-28 }] => (Salli) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation -> Mozilla Corporation)
Palomuurisäännöt: [{1362D747-5B25-4DB5-BDC9-3308C6DA1A3F}] => (Salli) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation -> Mozilla Corporation)

==================== Palautuspisteet =========================

30-04-2022 08:20:55 Windows-moduulien asennusohjelma
01 -05-2022 08:21:19 Windows-moduulien asennusohjelma
08-05-2022 16:16:14 ajoitettu tarkistuspiste
11-05-2022 02:51:25 Windows-moduulien asennusohjelma

= =================== Vialliset laitehallintalaitteet ============


====== ============== Tapahtumalokin virheet: =========================

Sovellusvirheet :
=================
Virhe: (05/11/2022 17:44:16 PM) (Lähde: Bonjour Service) (Tapahtuman tunnus: 100 ) (Käyttäjä: )
Kuvaus: Paikallinen isäntänimi DESKTOP-019UCIE.local jo käytössä; kokeilee DESKTOP-019UCIE-2.local sijaan

Virhe: (05/11/2022 05:44:16 PM) (Lähde: Bonjour Service) (Tapahtuman tunnus: 100) (Käyttäjä: )
Kuvaus : mDNSCoreReceiveResponse: ProbeCount 2; poistaa rekisteröinnin4 DESKTOP-019UCIE.local. Osoite 192.168.1.7

Virhe: (05/11/2022 05:44:16 PM) (Lähde: Bonjour Service) (EventID: 100) (Käyttäjä: )
Kuvaus: mDNSCoreReceiveResponse: Vastaanotettu 162:sta. .1.7:5353 16 DESKTOP-019UCIE.local. AAAA 2600:6C58:0200:023C:0000:0000:0000:0005

Virhe: (05/10/2022 08:27:13 PM) (Lähde: Microsoft-Windows-Defrag) (Tapahtuman tunnus: 264 ) (Käyttäjä: )
Kuvaus: Tallennuksen optimoija ei voinut suorittaa uudelleentrimmitystä RECOVERY-kohdassa (D:), koska: Taltion taustalaitteisto ei tue pyydettyä toimintoa. (0x8900002A)

Virhe: (05/10/2022 08:27:12 PM) (Lähde: Microsoft-Windows-Defrag) (Tapahtumatunnus: 264) (Käyttäjä: )
Kuvaus: Tallennuksen optimoija ei voinut suorittaa uudelleentrimppausta Windowsissa (C:), koska: Taltion taustalaitteisto ei tue pyydettyä toimintoa. (0x8900002A)

Virhe: (05/04/2022 06:44:56) (Lähde: Bonjour Service) (Tapahtuman tunnus: 100) (Käyttäjä: )
Kuvaus: Paikallinen isäntänimi DESKTOP-019UCIE. paikallinen jo käytössä; kokeilee DESKTOP-019UCIE-2.local sijaan

Virhe: (05/04/2022 06:44:56 AM) (Lähde: Bonjour Service) (Tapahtuman tunnus: 100) (Käyttäjä: )
Kuvaus : mDNSCoreReceiveResponse: ProbeCount 2; poistaa rekisteröinnin4 DESKTOP-019UCIE.local. Osoite 192.168.1.7

Virhe: (05/04/2022 06:44:56) (Lähde: Bonjour Service) (Tapahtuman tunnus: 100) (Käyttäjä: )
Kuvaus: mDNSCoreReceiveResponse: Vastaanotettu numerosta 192.16 .1.7:5353 16 DESKTOP-019UCIE.local. AAAA 2600:6C58:0200:023C:293B:389B:8AAE:6A88


Järjestelmävirheet:
=============
Virhe: ( 05/16/2022 08:41:19 PM) (Lähde: Netwtw04) (Tapahtuman tunnus: 5007) (Käyttäjä: )
Kuvaus: 5007 - TX/CMD aikakatkaisu (TfdQueue ripustettu)

Virhe: ( 05/16/2022 08:41:19 PM) (Lähde: Netwtw04) (Tapahtuman tunnus: 5007) (Käyttäjä: )
Kuvaus: 5007 - TX/CMD aikakatkaisu (TfdQueue ripustettu)

Virhe: ( 05/01/2022 10:38:30) (Lähde: DCOM) (Tapahtuman tunnus: 10000) (Käyttäjä: NT AUTHORITY)
Kuvaus: DCOM-palvelinta ei voi käynnistää: {1F87137D-0E7C-44D5-8C783-4EFFB62 }.Virhe:
"2147943855"
Tapahtui tätä komentoa käynnistettäessä:
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe -suojattu -Upotus

Virhe: (05/01/ 2022 10:38:30) (Lähde: DCOM) (Tapahtuman tunnus: 10010) (Käyttäjä: NT AUTHORITY)
Kuvaus: Palvelin {1F87137D-0E7C-44D5-8C73-4EFFB68962F2} ei rekisteröitynyt DCOM:iin aikakatkaisu.

Virhe: (05/01/2022 10:32:59) (Lähde: Service Control Manager) (Tapahtuman tunnus: 7000) (Käyttäjä: )
Kuvaus: Microsoft-tilin kirjautuminen Assistant-palvelu ei käynnistynyt seuraavan virheen vuoksi:
Palvelu ei vastannut käynnistys- tai ohjauspyyntöön ajoissa.

Virhe: (05/01/2022 10:32:59 ) (Lähde: Service Control Manager) (Tapahtuman tunnus: 7009) (Käyttäjä: )
Kuvaus: Aikakatkaisu saavutettiin (30 000 millisekuntia) odotettaessa Microsoft-tilin kirjautumisapuripalvelun muodostamista.

Virhe: (05/01/2022 10:01:54) (Lähde: DCOM) (Tapahtuman tunnus: 10010) (Käyttäjä: NT AUTHORITY)
Kuvaus: Palvelin {1F87137D-0E7C-44D5-8C73-4EFFB68 teki69 ei rekisteröidy DCOM:iin vaaditun aikakatkaisun kuluessa.

Virhe: (05/01/2022 08:41:31) (Lähde: Service Control Manager) (Tapahtuman tunnus: 7009) (Käyttäjä: )
Kuvaus : Aikakatkaisu saavutettiin (30 000 millisekuntia) odotettaessa Windows Error Reporting Service -palvelun yhdistämistä.


CodeIntegrity:
===============
Päivämäärä: 2022-05-16 20:35:58
Kuvaus:
Windows ei pysty varmistamaan tiedoston \Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Charter Security Suite\Ultralight kuvan eheyttä \ulcore\1651147404\fsamsi64.dll, koska tiedoston hajautustiedostoa ei löytynyt järjestelmästä. Äskettäinen laitteisto- tai ohjelmistomuutos on saattanut asentaa tiedoston, joka on allekirjoitettu väärin tai vahingoittunut tai joka voi olla tuntemattomasta lähteestä peräisin oleva haittaohjelma.


============ ======== Muistitiedot ===========================

BIOS: AMI F.24 01 /23/2018
Emolevy: HP 82F2
Prosessori: Intel® Pentium® CPU G4560T @ 2,90 GHz
Käytetyn muistin prosenttiosuus: 91 %
Fyysinen RAM-muisti yhteensä: 3984,34 Mt
Käytettävissä oleva fyysinen RAM: 342,95 Mt
Virtuaali yhteensä: 5904,34 Mt
Saatavilla virtuaalinen: 827,43 Mt

==================== Asemat === ============================

Asema c: (Windows) (Kiinteä) (Yhteensä: 915,9 Gt) (Vapaa: 866,58 Gt) NTFS
Asema d: (PALAUTUS) (Kiinteä) (Yhteensä: 14,37 Gt) (Vapaa: 1,73 Gt) NTFS ==>[järjestelmä käynnistyskomponenteilla (saatu asemalta)]

\\?\Volume{60c60de7-dd58-43a2-a3e0-7d2998ea9535}\ (Windows RE -työkalut) (Kiinteä) (Yhteensä: 0,96 Gt) (Vapaa: 0,47 Gt) NTFS
\\?\Volume{ 2f1cde20-afaa-4ae5-a2f1-e74035085d4e}\ () (Kiinteä) (Yhteensä: 0,25 Gt) (Vapaa: 0,18 Gt) FAT32

=============== ===== MBR & Osiotaulukko ====================

======================== ===================================
Levy: 0 (koko: 931,5 Gt) (levy ID: 747ADBD5)

Osio: GPT.

==================== Lisäyksen loppu.


Muokannut trig, 16. toukokuuta 2022 - 21.06.

Popular Articles