Blockchain Supply Chain Finance Velikost trhu podle analýzy spotřeby, vývoje a trendů, prognózy růstu, regionů, typu, výrobců a aplikací

Očekává se, že velikost globálního trhu Blockchain Supply Chain Finance do roku 2026 dosáhne 84 540 milionů USD z 14 870 milionů USD v roce 2020 při CAGR 33,6 % v letech 2021–2026.

Ve zprávě „Blockchain Supply Chain Finance Market“ Report 2022 je obchodní scéna pokryta od hnacích proměnných až po upstream obchodní sektory a obecný stav trhu. Bylo provedeno vnitřní a vnější prozkoumání obecných možností rozvoje pro celosvětový a regionální trh, které záviselo na důkladném průzkumu klíčových průmyslových hráčů, základních a pomocných informací.

Blockchain Supply Chain Finance Analýza trhu a statistiky 2022

Blockchain Supply Chain Finance je aplikace technologie blockchain ve finanční oblasti. Odvětví finančních služeb je hybnou silou globálního ekonomického rozvoje a je také jedním z nejvíce centralizovaných odvětví. Asymetrická informace mezi oběma stranami na finančním trhu vede k tomu, že se nepodařilo vytvořit účinný úvěrový mechanismus. V průmyslovém řetězci existuje velké množství centrálních úvěrových zprostředkovatelů a zprostředkovatelů informací, což zpomaluje efektivitu systému a zvyšuje náklady na finanční prostředky. Otevřené vlastnosti technologie block chain poskytují možnost centralizace mechanismu důvěry a mají potenciál změnit finanční infrastrukturu. Všechny druhy finančních aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, směnky, skladní doklady a podíly na fondech, lze integrovat do knih blokového řetězce a stát se digitálními aktivy řetězce v blokovém řetězci. Skladujte, převádějte a obchodujte. Má širokou perspektivu uplatnění ve finanční oblasti. Například má typické použití v přeshraničním platebním styku, pojistných událostech, obchodování s cennými papíry, směnkami a tak dále.

Financování dodavatelského řetězce blockchain se používá hlavně pro čtyři aplikace: digitální měna, přeshraniční platby, obchodní finance, správa identit. Přeshraniční platby byly nejrozšířenější oblastí, která v roce 2018 zabírala přibližně 39 % z celkového počtu na celém světě. Spojené státy jsou v posledních několika letech zemí s největší spotřebou financování dodavatelského řetězce blockchain na světě a v několik dalších let. Trh Spojených států zabral v roce 2018 přibližně 38,2 % celosvětového trhu, zatímco v roce 2018 to bylo v Evropě přibližně 31,1 %.

ABYSTE POCHOPILI, JAK JE DOPAD COVID-19 ZAHRNUTÝ V TÉTO ZPRÁVĚ – VYŽÁDEJTE SI VZOR

Pomáhá novým organizacím s pozitivním hodnocením jejich strategií, protože pokrývá rozsah bodů, o kterých by členové trhu měli vědět, aby zůstali seriózní.

Blockchain Supply Chain Finance Market Report rozlišuje různé důležité účastníky na pozoru a odhaluje vhled do jejich metodik a koordinovaného úsilí v boji proti rivalitě. Kompletní zpráva poskytuje dvouvrstvý obraz trhu. Tím, že zná celosvětový příjem tvůrců, celosvětové náklady tvůrců a tvorbu producenty v období 2022 až 2026, může uživatel rozlišit dojmy producentů v oblasti Blockchain Supply Chain Finance.

Blockchain Supply Chain Finance Market – Analýza konkurence a segmentace:

Kromě toho, že zpráva poskytuje nástin účinných systémů propagace, tržních závazků a průběžných vylepšení řídících organizací, nabízí také přehled řídících organizací v různých časech provádění. Ve zprávě o průzkumu se používá několik přístupů a testů, které poskytují přesné údaje o trhu blockchain Supply Chain Finance.

Hlavní hráči, na které se vztahuje zpráva o trhu Blockchain Supply Chain Finance:

A další…

Získejte ukázku zprávy ve formátu PDF – https://www.360marketupdates.com/enquiry/request-sample/16119985

Současná dokumentace trhu poskytuje potenciál růstu trhu, příležitosti, hnací síly, specifické výzvy a rizika, podíl na trhu spolu s tempem růstu globálního trhu Blockchain Supply Chain Finance. Zpráva také zahrnuje měnové a směnné výkyvy, import-export obchod a globální trh

stav ve vzoru hladkého jazyka. Analýza SWOT sestavená odborníky z oboru, Industry Concentration Ratio a nejnovější vývoj globálního podílu na trhu Blockchain Supply Chain Finance jsou statisticky pokryty ve formě tabulek a obrázků včetně grafů a grafů pro snadné pochopení.

Globální Blockchain Supply Chain Finance Rozsah a segment:

Blockchain Supply Chain Finance Market je rozdělen podle typu a podle aplikace. Hráči, partneři a různí členové na celosvětovém trhu Blockchain Supply Chain Finance budou ve skutečnosti chtít získat výhodu, protože využívají zprávu jako silné aktivum. Segmentové šetření se soustředí na obchody, příjmy a čísla podle typu a podle aplikace na období 2017–2026.

Očekává se, že globální trh blockchain Supply Chain Finance se bude během odhadovaného časového rámce zvyšovat výrazným tempem, někde v rozmezí let 2022 a 2026. V roce 2021 se trh vyvíjí konzistentním tempem as rostoucím příjmem techniky centrálními členy, předpokládá se, že trh poroste nad plánovaný horizont.

V závěrečné zprávě bude přidána analýza dopadu COVID-19 na toto odvětví.

Získejte vzorovou kopii zprávy Blockchain Supply Chain Finance Market Report 2022

Dokumentace trhu s hybností dává potenciál rozvoje trhu, otevřené dveře, ovladače, průmyslově explicitní potíže a nebezpečí spolu s tempem rozvoje celosvětového trhu Blockchain Supply Chain Finance. Zpráva dále pokrývá rozdíly související s penězi a obchodem, výměnu mezi importem a odesláním a celosvětový trh

Šetření SWOT sestavené odborníky z oboru, Industry Concentration Ratio a nejnovější vylepšení pro celosvětovou část koláče Blockchain Supply Chain Finance jsou zahaleny faktickým způsobem jako tabulky a obrázky včetně diagramů a obrysů pro jednoduché pochopení.

Na základě typu produktu: tento přehled zobrazuje produkci, tržby, cenu, podíl na trhu a míru růstu každého typu, včetně:

Na základě koncových uživatelů/aplikací: tato zpráva se zaměřuje na stav a výhled hlavních aplikací, spotřebu (prodeje), podíl v odvětví a míru růstu pro každá aplikace, včetně:

Blockchain Supply Chain Finance Market – Regionální analýza:

Z geografického hlediska je tato zpráva rozdělena do několika klíčových regionů s prodejem, příjmy, podílem na trhu a mírou růstu Blockchain Supply Chain Finance v těchto regionech od roku 2015 do roku 2026, zahrnující

Zeptejte se více a sdílejte případné dotazy před nákupem v této zprávě na – https://www.360marketupdates.com/enquiry/pre-order-enquiry/16119985

Některé z klíčových otázek zodpovězených v tomto přehledu:

Naši výzkumní analytici vám pomohou získat přizpůsobené podrobnosti pro vaši zprávu, které lze upravit z hlediska konkrétní oblasti, aplikace nebo jakýchkoli statistických podrobností. Kromě toho jsme vždy ochotni vyhovět studii, která triangulovala s vašimi vlastními údaji, aby byl průzkum trhu z vašeho pohledu komplexnější.

S tabulkami a čísly, které pomáhají analyzovat celosvětové trendy na trhu globálních blockchainových Supply Chain Finance, tento průzkum poskytuje klíčové statistiky o stavu tohoto odvětví a je cenným zdrojem pokynů a směrů pro společnosti a jednotlivce, kteří se o trh zajímají.

Podrobný obsah zprávy Global Blockchain Supply Chain Finance Market Research Report 2022

1 Přehled trhu Blockchain Supply Chain Finance
1.1 Blockchain Supply Chain Finance Přehled trhu
1.1.1 Blockchain Supply Chain Finance Rozsah produktu
1.1.2 Stav trhu a výhled
1.2 Globální Blockchain Supply Přehled velikosti trhu řetězových financí podle regionů 2015 VS 2020 VS 2026
1,3 Globální blockchainový finanční trh Velikost trhu podle regionů (2015-2026)
1,4 Globální blockchainový dodavatelský řetězec Historická velikost trhu podle regionu (2015-2020)< br>1.5 Globální blockchain financování dodavatelského řetězce Prognóza velikosti trhu podle regionů (2021–2026)
1.6 klíčových regionů, růst velikosti trhu blockchainového financování dodavatelského řetězce (2015–2026)
1.6.1 blockchainový trh financování dodavatelského řetězce v Severní Americe Růst velikosti (2015–2026)
1.6.2 Růst velikosti trhu s financováním blockchainu v Evropě Růst velikosti trhu (2015–2026)
1.6.3 Růst velikosti trhu s financováním blockchainu v Asii a Tichomoří (2015–2026)
1.6.4 Latinská Amerika Blockchain Supply Chain Finance Růst velikosti trhu (2015-2026)
1.6.5 Střední východ a Afrika Blockchain Supply Chain Finance Růst velikosti trhu (2015-2026)

2 Blockchain Supply Chain Finance Market Přehled podle typu
2.1 Globální Blockchain Supply Chain Finance Velikost trhu podle typu: 2015 VS 2020 VS 2026
2.2 Globální Blockchain Supply Chain Historická velikost trhu podle typu (2015-2020)
2.3 Globální blockchain Supply Chain Finance Předpokládaná velikost trhu podle typu (2021–2026)
2.4 IT řešení
2.5 FinTech
2.6 Banka
2.7 Poradenství
2.8 Výměna a jiné

3 Blockchain Supply Chain Finance Market – Přehled podle aplikace
3.1 Globální Blockchain Supply Chain Finance Velikost trhu podle aplikace: 2015 VS 2020 VS 2026
3.2 Globální Blockchain Supply Chain Finance Historická velikost trhu podle aplikace (2015-2020)
3.3 Globální blockchain Supply Chain Finance Předpokládaná velikost trhu podle aplikace (2021–2026)
3.4 Přeshraniční platby
3.5 Trade Finance
3.6 Digitální měna
3.7 Správa identit
3.8 Ostatní

4 Global Blockchain Supply Chain Finance Analýza konkurence podle hráčů
4.1 Globální Blockchain Supply Chain Finance Velikost trhu (miliony USD) podle hráčů (2015–2020)
4.2 Globální nejlepší výrobci podle typu společnosti (Tier 1, Tier 2 a Tier 3) (na základě výnosů z Blockchain Supply Chain Finance k roku 2019)
4.3 Datum vstupu klíčových výrobců na trh blockchain Supply Chain Finance
4.4 Globální největší hráči Centrála blockchain Supply Chain Finance Centrála a oblast poskytování služeb
4.5 Klíčoví hráči Blockchain Supply Chain Finance Produktové řešení a služby
4.6 Stav konkurence
4.6.1 Blockchain Supply Chain Finance Míra koncentrace trhu
4.6.2 Fúze a akvizice, plány expanze

5 Profilů společností (nejlepších hráčů) a klíčová data
5.1 IBM
5.1.1 Profil IBM
5.1.2 Hlavní podnikání IBM
5.1.3 Produkty, služby a řešení IBM
5.1.4 Tržby IBM (miliony USD) a (2015–2020)
5.1.5 Nejnovější vývoj IBM
5.2 Ripple
5.2.1 Profil Ripple
5.2.2 Ripple Hlavní obchodní činnost a celková společnost Tržby
5.2.3 Produkty, služby a řešení Ripple
5.2.4 Tržby Ripple (miliony USD) (2015–2020)
5.2.5 Nedávný vývoj Ripple a reakce na Covid-19
5.3 Rubix by Deloitte
5.5.1 Rubix by Deloitte Profile
5.3.2 Rubix by Deloitte Main Business
5.3.3 Rubix by Deloitte Produkty, služby a řešení
5.3.4 Rubix by Deloitte Revenue (USA milionů $) a (2015–2020)
5.3.5 Nejnovější vývoj společnosti Accenture
5.4 Accenture
5.4.1 Profil společnosti Accenture
5.4.2 Hlavní činnost společnosti Accenture
5.4.3 Produkty, služby společnosti Accenture a řešení
5.4.4 Tržby společnosti Accenture (mil. USD) a (2015–2020)
5.4.5 Nejnovější vývoj společnosti Accenture
5.5 Technologie distribuované účetní knihy
5.5.1 Profil technologií distribuované účetní knihy
5.5.2 Distributed Ledger Technologies Hlavní podnikání
5.5.3 Distributed Ledger Technologies Produkty, služby a řešení
5.5.4 Distributed Ledger Technologies Tržby (v milionech USD) a (2015–2020)
5.5.5 Distribuované Nejnovější vývoj Ledger Technologies
5.6 Oklink
5.6.1 Profil Oklink
5.6.2 Hlavní podnikání Oklink
5.6.3 Produkty, služby a řešení Oklink
5.6.4 Výnosy Oklink (miliony USD ) a (2015–2020)
5.6.5 Nejnovější vývoj společnosti Oklink
5.7 Nasdaq Linq
5.7.1 Profil Nasdaq Linq
5.7.2 Hlavní obchodní činnost Nasdaq Linq a celkové příjmy společnosti
5.7. 3 produkty, služby a řešení Nasdaq Linq
5.7.4 Tržby Nasdaq Linq (miliony USD) (2015–2020)
5.7.5 Nedávný vývoj Nasdaq Linq a reakce na Covid-19
5.8 Oracle
5.8.1 Profil Oracle
5.8.2 Hlavní podnikání společnosti Oracle
5.8.3 Produkty, služby a řešení Oracle
5.8.4 Tržby Oracle (miliony USD) a (2015–2020)
5,8 .5 Nejnovější vývoj Oracle
5.9 AWS
5.9.1 Profil AWS
5.9.2 Hlavní podnikání AWS
5.9.3 Produkty, služby a řešení AWS
5.9.4 Tržby AWS (US $ milionů) a (2015–2020)
5.9.5 AWS Nejnovější vývoj
5.10 Citi Bank
5.10.1 Profil Citi Bank
5.10.2 Hlavní činnost Citi Bank
5.10.3 Citi Bank Produkty, služby a řešení
5.10.4 Tržby Citi Bank (mil. USD) a (2015–2020)
5.10.5 Nejnovější vývoj Citi Bank
5.11 ELayaway
5.11.1 Profil ELayaway
5.11.2 Hlavní podnikání společnosti ELayaway
5.11.3 Produkty, služby a řešení společnosti ELayaway
5.11.4 Tržby ELayaway (miliony USD) a (2015–2020)
5.11.5 Poslední vývoj společnosti ELayaway
5.12 HSBC
5.12.1 Profil HSBC
5.12.2 Hlavní podnikání HSBC
5.12.3 Produkty, služby a řešení HSBC
5.12.4 Tržby HSBC (miliony USD) a (2015–2020)
5.12.5 Nejnovější vývoj HSBC
5.13 Ant Financial
5.13.1 Ant Financial Profile
5.13.2 Ant Financial Hlavní podnikání
5.13.3 Ant Financial produkty, služby a řešení
5.13.4 Ant Financial Revenue (miliony USD) a (2015–2020)
5.13.5 Nejnovější vývoj Ant Financial
5.14 JD Financial
5.14.1 Finanční profil JD
5.14.2 JD Financial Hlavní podnikání
5.14.3 Finanční produkty, služby a řešení JD
5.14.4 Finanční výnosy JD (miliony USD) a (2015–2020)
5.14.5 Poslední vývoj společnosti JD Financial
5.15 Qihoo 360
5.15.1 Profil Qihoo 360
5.15.2 Hlavní podnikání Qihoo 360
5.15.3 Produkty, služby a řešení Qihoo 360
5.15.4 Tržby Qihoo 360 (milionů USD) a (2015 -2020)
5.15.5 Nejnovější vývoj Qihoo 360
5.16 Tecent
5.16.1 Profil Tecent
5.16.2 Tecent hlavní podnikání a celkové příjmy společnosti
5.16.3 Produkty, služby a služby Tecent Řešení
5.16.4 Tecent Revenue (miliony USD) (2015–2020)
5.16.5 Tecent Nedávný vývoj a reakce na Covid-19
5.17 Baidu
5.17.1 Baidu Profil
5.17.2 Hlavní činnost Baidu
5.17.3 Produkty, služby a řešení Baidu
5.17.4 Výnosy Baidu (miliony USD) a (2015–2020)
5.17.5 Poslední vývoj Baidu
5.18 Huawei
Profil Huawei
5.18.1 Huawei
5.18.2 Hlavní podnikání Huawei
5.18.3 Produkty, služby a řešení Huawei
5.18.4 Příjmy Huawei (miliony USD) a (2015–2020)< br>5.18.5 Nejnovější vývoj Huawei
5.19 Bitspark
5.19.1 Profil Bitspark
5.19.2 Hlavní podnikání Bitspark
5.19.3 Produkty, služby a řešení Bitspark
5.19.4 Tržby Bitspark (mil. USD) a (2015–2020)
5.19.5 Nejnovější vývoj společnosti Bitspark
5.20 SAP
5.20.1 Profil SAP
5.20.2 Hlavní podnikání SAP
5.20.3 Produkty SAP , služby a řešení
5.20.4 Tržby SAP (mil. USD) a (2015–2020)
5.20.5 Nejnovější vývoj SAP

6 Severní Amerika
6.1 Severní Amerika Blockchain Supply Chain Finance Velikost trhu podle země
6.2 Spojené státy americké
6.3 Kanada

7 Evropa
7,1 Evropa Blockchain Supply Chain Finance Velikost trhu podle zemí
7,2 Německo
7,3 Francie
7,4 Spojené království
7,5 Itálie
7,6 Rusko
7,7 Severské
7.8 Zbytek Evropy

8 Asie a Tichomoří
8,1 Asie a Tichomoří Blockchain Finance Supply Chain Velikost trhu podle regionu
8,2 Čína
8,3 Japonsko
8,4 Jižní Korea
8,5 Jihovýchodní Asie
8,6 Indie< br>8.7 Austrálie
8.8 Zbytek Asie a Tichomoří

9 Latinská Amerika
9.1 Latinská Amerika Blockchain Dodavatelský řetězec Finance Velikost trhu podle zemí
9.2 Mexiko
9.3 Brazílie
9.4 Zbytek Latinské Ameriky

10 Blízký východ a Afrika
10,1 Blízký východ a Afrika Blockchain Supply Chain Finance Velikost trhu podle země
10,2 Turecko
10,3 Saúdská Arábie
10,4 SAE
10,5 Zbytek Středního východu a Afriky

11 Blockchain Supply Chain Finance Dynamika trhu
11.1 Trendy v odvětví
11.2 Ovladače trhu
11.3 Výzvy trhu
11.4 Omezení trhu

12 Zjištění/závěr výzkumu

13 Metodika a zdroj dat
13.1 Metodika/přístup k výzkumu
13.1.1 Výzkumné programy/design
13.1.2 Odhad velikosti trhu
13.1.3 Členění trhu a triangulace dat
13.2 Zdroj dat
13.2.1 Sekundární zdroje
13.2.2 Primární zdroje
13.3 Odmítnutí odpovědnosti
13.4 Seznam autorů

Kupte si tento přehled (cena 3350 USD za licenci pro jednoho uživatele) – https://www.360marketupdates.com/purchase/16119985

O nás:

Trh se rychle mění s pokračující expanzí tohoto odvětví. Pokrok v technologii poskytl dnešním podnikům mnohostranné výhody vedoucí k každodenním ekonomickým posunům. Proto je velmi důležité, aby společnost porozuměla vzorcům pohybů na trhu, aby mohla lépe strategizovat. Efektivní strategie nabízí společnostem náskok v plánování a náskok před konkurencí. 360 Market Updates je důvěryhodným zdrojem pro získávání zpráv o trhu, které vám poskytnou vedení, které vaše podnikání potřebuje.

Kontaktujte nás:

E-mail:[email protected]

Organizace: Aktualizace trhu 360

Telefon: +14242530807 / + 44 20 3239 8187

Tisková zpráva distribuovaná společností The Express Wire

Chcete-li zobrazit původní verzi na The Express Wire, navštivte Blockchain Supply Chain Finance Velikost trhu podle analýzy spotřeby, vývoje a trendů, prognózy růstu, regionů, typu, výrobců a aplikací

Populární články