Размер на пазара за финансиране на веригата за доставки на блокчейн по анализ на потреблението, развитие и тенденции, прогноза за растеж, региони, тип, производители и приложение

Размерът на глобалния пазар за финансиране на веригата за доставки на блокчейн се предвижда да достигне 84540 милиона щатски долара до 2026 г., от 14870 милиона щатски долара през 2020 г., при CAGR от 33,6% през 2021-2026 г.

Докладът „Финансов пазар на веригата за доставки на блокчейн“ за 2022 г. обхваща бизнес сцената от движещите променливи до бизнес секторите нагоре по веригата и общото състояние на пазара. Беше даден вътрешен и външен преглед на общите възможности за развитие на световния и регионален пазар, който зависеше от проучване отгоре надолу на ключови играчи в индустрията, съществена и спомагателна информация.

Блокчейн верига за доставки Финанси Пазарен анализ и прозрения 2022 г.

Blockchain Supply Chain Finance е приложението на технологията на блоковата верига във финансовата сфера. Индустрията на финансовите услуги е движещата сила на глобалното икономическо развитие и е една от най-централизираните индустрии. Асиметричната информация между двете страни на финансовия пазар води до неизграждането на ефективен кредитен механизъм. В индустриалната верига има голям брой централни кредитни посредници и информационни посредници, което забавя ефективността на системата и оскъпява средствата. Отворените свойства на технологията за блокова верига и без манипулации осигуряват възможност за централизиране на механизма за доверие и имат потенциала да променят финансовата инфраструктура. Всички видове финансови активи, като акции, облигации, сметки, складови разписки и фондови дялове, могат да бъдат интегрирани в книгите на блоковата верига и да станат цифрови активи на веригата в блоковата верига. Съхранение, прехвърляне и търговия. Има широка перспектива за приложение във финансовата сфера. Например, има типично приложение при трансгранични плащания, застрахователни искове, търговия с ценни книжа, сметки и т.н.

Финансирането на блокчейн веригата за доставки се използва главно за четири приложения: цифрова валута, трансгранично плащане, търговско финансиране, управление на идентичността. Трансграничните плащания бяха най-широко използваната област, която заемаше около 39% от глобалните общи плащания през 2018 г. Съединените щати са страните с най-голямо потребление на блокчейн финансиране на веригата за доставки в света през последните няколко години и това ще продължи да се увеличава през следващите няколко години. Пазарът на Съединените щати зае около 38,2% от световния пазар през 2018 г., докато Европа беше около 31,1% през 2018 г.

ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ КАК ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА COVID-19 Е ОБХВАТЕНО В ТОЗИ ДОКЛАД – ЗАЯВАЙТЕ ОБРАЗЕЦ

Помага на новите организации да изиграят положителна оценка на своите стратегии, тъй като обхваща обхват от точки, които членовете на пазара трябва да знаят, за да останат сериозни.

Докладът за финансовия пазар на веригата за доставки на блокчейн отличава различни жизненоважни участници, които са нащрек, и разкрива вникване в техните методологии и координирани усилия за борба с съперничеството. Пълният доклад дава двупластова представа за пазара. Познавайки световния доход на създателите, световните разходи за създателите и създаването от производителите през периода на измерване от 2022 г. до 2026 г., потребителят може да различи впечатленията на производителите в бизнеса с финансиране на веригата за доставки на блокчейн.

Финансов пазар на блокчейн верига за доставки – Анализ на конкуренцията и сегментирането:

Освен че дава схема на ефективни системи за насърчаване, пазарни ангажименти и текущи подобрения на организациите за шофиране, докладът допълнително предлага очертание на таблото за управление на организациите за шофиране в различни моменти. Няколко подхода и изследвания са използвани в доклада за проучване, за да се дадат вътрешни и външни и точни данни за финансовия пазар на блокчейн веригата за доставки.

Основните играчи, обхванати в пазарния доклад за финансиране на веригата за доставки на блокчейн, са:

И още…

Вземете примерен PDF на отчет – https://www.360marketupdates.com/enquiry/request-sample/16119985

Текущото пазарно досие предоставя потенциал за растеж на пазара, възможности, стимули, специфични за индустрията предизвикателства и пазарен дял на рисковете, заедно с темпа на растеж на глобалния пазар за финансиране на веригата за доставки на блокчейн. Докладът също така обхваща паричните и валутните колебания, вносно-износната търговия и световния пазар

статус в прост модел. SWOT анализът, съставен от експерти в индустрията, коефициентът на концентрация в индустрията и най-новите разработки за глобалния пазарен дял на финансирането на веригата за доставки на блокчейн са обхванати по статистически начин под формата на таблици и фигури, включително графики и диаграми за лесно разбиране.

Обхват и сегмент на финансиране на глобална блокчейн верига за доставки:

Пазарът на финансиране на веригата за доставки на блокчейн е разделен по тип и по приложение. Играчи, партньори и различни членове на световния пазар за финансиране на веригата за доставки на блокчейн всъщност ще искат да придобият предимството, тъй като използват отчета като силен актив. Сегментното разследване се съсредоточава около сделки, приходи и цифри по вид и по приложение за периода 2017-2026 г.

Глобалният финансов пазар на блокчейн веригата за доставки се очаква да нарасне със значителна скорост по време на предполагаемата времева рамка, някъде в диапазона от 2022 г. до 2026 г. През 2021 г. пазарът се развива с постоянна скорост и с нарастващото приемане на техники от централните членове, пазарът трябва да се изкачи над прогнозирания хоризонт.

Окончателният доклад ще добави анализ на въздействието на COVID-19 върху тази индустрия.

Вземете примерно копие от доклада за финансовия пазар на веригата за доставки на блокчейн за 2022 г.

Инерционното пазарно досие дава потенциал за развитие на пазара, отворени врати, двигатели, специфични за индустрията трудности и опасности част от пая заедно с темпото на развитие на световния пазар за финансиране на веригата за доставки на блокчейн. Докладът допълнително обхваща разликите, свързани с парите и търговията, обмена за внос и изпращане и световния пазар

SWOT разследването, събрано от специалисти в индустрията, съотношението на концентрация в индустрията и най-новите подобрения за частта от пая за финансиране на веригата за доставки на блокчейн в световен мащаб са обвити по фактически начин като таблици и фигури, включително диаграми и очертания за лесно разбиране.

Въз основа на тип продукт: този отчет показва производството, приходите, цената, пазарния дял и темпа на растеж на всеки тип, включва:

Въз основа на крайните потребители/приложения: този доклад се фокусира върху състоянието и перспективите за основните приложения, потребление (продажби), дял в индустрията и темп на растеж за всяко приложение, включително:

Размер на финансовия пазар на веригата за доставки на блокчейн по потребление Анализ, развитие и тенденции, прогноза за растеж, региони, тип, производители и приложение

Финансов пазар на блокчейн верига за доставки – регионален анализ:

Географски този отчет е сегментиран в няколко ключови региона, като продажбите, приходите, пазарният дял и темпът на растеж на финансирането на блокчейн веригата за доставки в тези региони от 2015 г. до 2026 г. обхващат

Запитайте повече и споделете въпроси, ако има такива, преди покупката в този отчет на – https://www.360marketupdates.com/enquiry/pre-order-enquiry/16119985

Някои от ключовите въпроси, отговорени в този доклад:

Нашите изследователски анализатори ще ви помогнат да получите персонализирани подробности за вашия отчет, които могат да бъдат модифицирани по отношение на конкретен регион, приложение или всякакви статистически подробности. В допълнение, ние винаги сме готови да се съобразим с проучването, което триангулира с вашите собствени данни, за да направи проучването на пазара по-изчерпателно от ваша гледна точка.

С таблици и фигури, които помагат да се анализират световните пазарни тенденции на глобалната блокчейн верига за доставки, това изследване предоставя ключови статистически данни за състоянието на индустрията и е ценен източник на насоки и насоки за компании и лица, които се интересуват от пазара.

Подробно съдържание на Доклад за проучване на пазара за финансиране на глобалната блокчейн верига за доставки за 2022 г.

1 Преглед на пазара за финансиране на веригата за доставки на блокчейн
1.1 Финансиране на веригата за доставки на блокчейн Преглед на пазара
1.1.1 Обхват на продукта за финансиране на веригата за доставки на блокчейн
1.1.2 Пазарно състояние и перспективи
1.2 Глобално предлагане на блокчейн Общ преглед на размера на финансовия пазар на веригата по регион 2015 г. СРЕЩУ 2020 г. СРЕЩУ 2026 г.
1.3 Размер на глобалния пазар на финансиране на веригата за доставки на блокчейн по регион (2015-2026 г.)
1.4 Исторически размер на пазара на финансиране на глобалната верига на блокчейн верига по регион (2015-2020 г.)< br>1.5 Прогноза за размера на финансовия пазар на глобалната блокчейн верига за доставки по региони (2021-2026 г.)
1.6 Ключови региони, растеж на размера на финансовия пазар на блокчейн веригата за доставки (2015-2026 г.)
1.6.1 Финансов пазар на блокчейн веригата за доставки в Северна Америка Ръст на размера (2015-2026 г.)
1.6.2 Ръст на размера на финансовия пазар на веригата за доставка на блокчейн в Европа (2015-2026 г.)
1.6.3 Ръст на размера на финансовия пазар на веригата за доставки на блокчейн в Азия (2015-2026 г.)
1.6.4 Ръст на размера на финансовия пазар на блокчейн веригата за доставки в Латинска Америка (2015-2026)
1.6.5 Ръст на размера на финансовия пазар на блокчейн веригата за доставки в Близкия изток и Африка (2015-2026)

2 Преглед на финансовия пазар на блокчейн веригата за доставки по тип
2.1 Размер на глобалния пазар на финансиране на веригата за доставки на блокчейн по тип: 2015 г. срещу 2020 г. срещу 2026 г.
2.2 Исторически размер на пазара на глобалното финансиране на веригата за доставки на блокчейн по тип (2015-2020 г.)
2.3 Финансиране на глобална блокчейн верига за доставки Прогнозиран размер на пазара по тип (2021-2026 г.)
2.4 ИТ решение
2.5 Финансови технологии
2.6 Банка
2.7 Консултиране
2.8 Борса и други

3 Преглед на финансовия пазар на блокчейн веригата за доставки по приложение
3.1 Глобален размер на пазара за финансиране на веригата за доставки на блокчейн по приложение: 2015 г. СРЕЩУ 2020 г. СРЕЩУ 2026 г.
3.2 Исторически размер на пазара на глобалното финансиране на веригата за доставки на блокчейн по приложение (2015-2020 г.)
3.3 Глобално финансиране на блокчейн верига за доставки Прогнозиран размер на пазара по приложение (2021-2026)
3.4 Трансгранично плащане
3.5 Търговско финансиране
3.6 Дигитална валута
3.7 Управление на самоличността
3.8 Други

4 Анализ на конкуренцията на глобалната блокчейн верига за финансиране на доставките по играчи
4.1 Глобален размер на пазара за финансиране на блокчейн веригата за доставки (милиони щатски долари) по играчи (2015-2020)
4.2 Глобални водещи производители по тип компания (ниво 1, Ниво 2 и ниво 3) (на базата на приходите във финансирането на веригата за доставки на блокчейн към 2019 г.)
4.3 Дата на навлизане на ключовите производители на финансовия пазар на веригата на доставки на блокчейн
4.4 Глобални водещи играчи Финансиране на веригата на доставки на блокчейн Централи и обслужвани райони
4.5 Ключови играчи Продуктово решение и услуга за финансиране на веригата за доставки
4.6 Конкурентен статус
4.6.1 Финансиране на веригата за доставки на блокчейн Процент на пазарна концентрация
4.6.2 Сливания и придобивания, планове за разширяване

5 профили на компании (най-добри играчи) и ключови данни
5.1 IBM
5.1.1 Профил на IBM
5.1.2 Основен бизнес на IBM
5.1.3 Продукти, услуги и решения на IBM
5.1.4 Приходи на IBM (милиони щатски долара) и (2015-2020)
5.1.5 Последни разработки на IBM
5.2 Ripple
5.2.1 Профил на Ripple
5.2.2 Основен бизнес на Ripple и обща сума на компанията Приходи
5.2.3 Продукти, услуги и решения на Ripple
5.2.4 Приходи от Ripple (милиони щ.д.) (2015-2020 г.)
5.2.5 Скорошно развитие на Ripple и реакция на Covid-19
5.3 Rubix от Deloitte
5.5.1 Профил на Rubix от Deloitte
5.3.2 Основен бизнес на Rubix от Deloitte
5.3.3 Продукти, услуги и решения на Rubix от Deloitte
5.3.4 Приходи на Rubix от Deloitte (САЩ) Милиони $) и (2015-2020)
5.3.5 Accenture Последни разработки
5.4 Accenture
5.4.1 Профил на Accenture
5.4.2 Основен бизнес на Accenture
5.4.3 Продукти, услуги на Accenture и решения
5.4.4 Приходи от Accenture (милиони щатски долара) и (2015-2020)
5.4.5 Скорошни разработки на Accenture
5.5 Технологии за разпределен регистър
5.5.1 Профил на технологии за разпределен регистър
5.5.2 Основен бизнес на технологиите за разпределени книги
5.5.3 Продукти, услуги и решения на технологиите за разпределени книги
5.5.4 Приходи от технологии за разпределени книги (милиони щатски долара) и (2015-2020)
5.5.5 Разпределени Ledger Technologies Последни разработки
5.6 Oklink
5.6.1 Профил на Oklink
5.6.2 Основен бизнес на Oklink
5.6.3 Продукти, услуги и решения на Oklink
5.6.4 Приходи на Oklink (милиони щ.д.) ) и (2015-2020)
5.6.5 Oklink Последни разработки
5.7 Nasdaq Linq
5.7.1 Профил на Nasdaq Linq
5.7.2 Основен бизнес на Nasdaq Linq и общи приходи на компанията
5.7. 3 Продукти, услуги и решения на Nasdaq Linq
5.7.4 Приходи от Nasdaq Linq (милиони щ.д.) (2015-2020)
5.7.5 Скорошно развитие и реакция на Nasdaq Linq срещу Covid-19
5.8 Oracle
5.8.1 Профил на Oracle
5.8.2 Основен бизнес на Oracle
5.8.3 Продукти, услуги и решения на Oracle
5.8.4 Приходи на Oracle (милиони щ.д.) и (2015-2020)
5.8 .5 Последни разработки на Oracle
5.9 AWS
5.9.1 AWS профил
5.9.2 AWS основен бизнес
5.9.3 AWS продукти, услуги и решения
5.9.4 AWS приходи (US$) Милиони) и (2015-2020)
5.9.5 AWS Последни разработки
5.10 Citi Bank
5.10.1 Профил на Citi Bank
5.10.2 Основен бизнес на Citi Bank
5.10.3 Citi Bank Продукти, услуги и решения
5.10.4 Приходи на Citi Bank (милиони щатски долари) и (2015-2020)
5.10.5 Скорошни разработки на Citi Bank
5.11 ELayaway
5.11.1 Профил на ELayaway
5.11.2 Основен бизнес на ELayaway
5.11.3 Продукти, услуги и решения на ELayaway
5.11.4 Приходи от ELayaway (милиони щатски долари) и (2015-2020)
5.11.5 Последни разработки на ELayaway
5.12 HSBC
5.12.1 Профил на HSBC
5.12.2 Основен бизнес на HSBC
5.12.3 Продукти, услуги и решения на HSBC
5.12.4 Приходи на HSBC (милиони щ.д.) и (2015-2020 г.)
5.12.5 Последни разработки на HSBC
5.13 Ant Financial
5.13.1 Ant Финансов профил
5.13.2 Ant Financial Основен бизнес
5.13.3 Ant Financial Продукти, услуги и решения
5.13.4 Финансови приходи на Ant (милиони щатски долари) и (2015-2020)
5.13.5 Последно развитие на Ant Financial
5.14 Финансови JD
5.14.1 Финансов профил на JD
5.14.2 Финансови JD Основен бизнес
5.14.3 JD Финансови продукти, услуги и решения
5.14.4 JD Финансови приходи (милиони щатски долари) и (2015-2020)
5.14.5 JD Financial Скорошни развития
5.15 Qihoo 360
5.15.1 Профил на Qihoo 360
5.15.2 Основен бизнес на Qihoo 360
5.15.3 Продукти, услуги и решения на Qihoo 360
5.15.4 Приходи от Qihoo 360 (милиони щ.д.) и (2015 г. -2020)
5.15.5 Qihoo 360 Последни разработки
5.16 Tecent
5.16.1 Профил на Tecent
5.16.2 Основен бизнес на Tecent и общи приходи на компанията
5.16.3 Продукти, услуги и Решения
5.16.4 Приходи от Tecent (милиони щатски долара) (2015-2020)
5.16.5 Скорошно развитие на Tecent и реакция на Covid-19
5.17 Baidu
5.17.1 Профил на Baidu
5.17.2 Основен бизнес на Baidu
5.17.3 Продукти, услуги и решения на Baidu
5.17.4 Приходи на Baidu (милиони щ.д.) и (2015-2020)
5.17.5 Последни разработки на Baidu
5.18 Huawei
5.18.1 Профил на Huawei
5.18.2 Основен бизнес на Huawei
5.18.3 Продукти, услуги и решения на Huawei
5.18.4 Приходи на Huawei (милиони щатски долара) и (2015-2020)< br>5.18.5 Huawei Последни разработки
5.19 Bitspark
5.19.1 Bitspark профил
5.19.2 Bitspark Основен бизнес
5.19.3 Bitspark продукти, услуги и решения
5.19.4 Bitspark приходи (US$ милиони) и (2015-2020)
5.19.5 Bitspark Последни разработки
5.20 SAP
5.20.1 SAP профил
5.20.2 Основен бизнес на SAP
5.20.3 SAP продукти , услуги и решения
5.20.4 Приходи от SAP (милиони щ.д.) и (2015-2020)
5.20.5 Последни разработки на SAP

6 Северна Америка
6.1 Северна Америка Блокчейн верига за доставки Финанси Размер на пазара по държави
6.2 Съединени щати
6.3 Канада

7 Европа
7.1 Европа Блокчейн верига за доставки Финанси Размер на пазара по държави
7.2 Германия
7.3 Франция
7.4 Великобритания
7.5 Италия
7.6 Русия
7.7 Скандинавски
7,8 Останалата Европа

8 Азиатско-тихоокеански регион
8.1 Азиатско-тихоокеански размер на финансовия пазар на блокчейн веригата за доставки по регион
8.2 Китай
8.3 Япония
8.4 Южна Корея
8.5 Югоизточна Азия
8.6 Индия< br>8.7 Австралия
8.8 Останалата част от Азиатско-тихоокеанския регион

9 Латинска Америка
9.1 Латинска Америка Блокчейн верига за доставки Финанси Размер на пазара по държави
9.2 Мексико
9.3 Бразилия
9.4 Останалата част от Латинска Америка

10 Близък изток и Африка
10.1 Близък изток и Африка Размер на финансовия пазар на блокчейн верига за доставки по държави
10.2 Турция
10.3 Саудитска Арабия
10.4 ОАЕ
10.5 Останалите страни от Близкия изток и Африка

11 Пазарна динамика на финансиране на веригата за доставки на блокчейн
11.1 Тенденции в индустрията
11.2 Двигатели на пазара
11.3 Пазарни предизвикателства
11.4 Пазарни ограничения

12 Научно изследване/Заключение

13 Методология и източник на данни
13.1 Методология/Изследователски подход
13.1.1 Изследователски програми/проект
13.1.2 Оценка на размера на пазара
13.1.3 Разбивка на пазара и триангулация на данни
13.2 Източник на данни
13.2.1 Вторични източници
13.2.2 Първични източници
13.3 Отказ от отговорност
13.4 Списък на авторите

Купете този отчет (цена 3350 USD за лиценз за един потребител) – https://www.360marketupdates.com/purchase/16119985

За нас:

Пазарът се променя бързо с продължаващото разрастване на индустрията. Напредъкът в технологиите предостави на днешния бизнес многостранни предимства, водещи до ежедневни икономически промени. Следователно за една компания е много важно да разбере моделите на пазарните движения, за да изготви по-добра стратегия. Ефективната стратегия предлага на компаниите преднина в планирането и предимство пред конкурентите. 360 Market Updates е надеждният източник за получаване на пазарни отчети, които ще ви осигурят преднината, от която се нуждае вашият бизнес.

Свържете се с нас:

Имейл: [имейл защитен]

Организация: 360 пазарни актуализации

Телефон: +14242530807 / + 44 20 3239 8187

Съобщение за пресата, разпространено от The Express Wire

За да видите оригиналната версия на The Express Wire, посетете Blockchain Supply Chain Finance Market Size by Consumption Analysis, Developments and Trends, Growth Forecast, Regions, Type, Manufacturers, and Application

Popular Articles