Пазар на блокчейн технологии Високо търсене, Тенденции, Бъдещ растеж, Прогнози Проучване, Топ производители и перспектива 2027 Пазар на Блокчейн технологии Високо търсене, Тенденции, Бъдещ растеж, Прогнози Проучване, Топ производители и перспектива 2027

Лого на Emergen Research

Нарастващото приемане на блокчейн технологията в управлението на веригата за доставки стимулира търсенето на пазара.

Размер на пазара на блокчейн технология – 1,98 милиарда щатски долара през 2019 г., Пазарен растеж – CAGR от 67,6%, Пазарни тенденции – Интегриране на блокчейн технология в правителствени агенции“— Emergen Research

ВАНКУВЪР, Британска Колумбия, КАНАДА, май 17, 2022 /EINPresswire.com/ – Пазарът на блокчейн технологии ще струва 111,58 милиарда щатски долара до 2027 г., според настоящ анализ на Emergen Research. Растежът на този пазар може да се дължи на нарастващото приемане на блокчейн технологията в управлението на веригата за доставки. Блокчейн технологията помага за потока на информация през множество възли и също така помага за проследяване на произхода на продуктите. Блокчейн технологията може ефективно да се справи с проследяването на суровините и да подобри прозрачността на системата за доставки.

Повишената прозрачност на веригата за доставки осигурява повече видимост както за потребителите, така и за бизнеса и намалява измамите за стоки с висока стойност, като фармацевтични лекарства и диаманти. Използването на блокчейн технология намалява грешките при комуникация или прехвърляне на данни, тъй като предоставя на всички страни, участващи във веригата на доставки, една и съща информация. Така блокчейн технологията помага за намаляване на разходите или подобряване на качеството на продуктите.

Нов доклад за глобалния пазар на блокчейн технологии е публикуван от Emergen Research, предлагащ текущите разработки и нововъзникващите тенденции на пазара. Докладът предлага изчерпателен преглед на пазара, заедно с подробности за размера на пазара, пазарния дял, ръста на приходите и водещите компании. Докладът обхваща цялата важна и съществена информация, свързана с глобалния пазар на блокчейн технологии, за да помогне на читателите, инвеститорите и клиентите да придобият задълбочено разбиране за пазара и да инвестират съответно. В доклада се използват различни усъвършенствани статистически инструменти като SWOT анализ или Петте сили на Портър.

За да разберете най-новите ключови тенденции, изтеглете примерен отчет за пазара на блокчейн технологии: https://www.emergenresearch.com/request-sample/274

Основната цел на отчета е да предложи преглед на пазара, продуктов обхват, перспективи за растеж и рискове. Докладът също така предлага задълбочена информация за всеки играч на глобалния пазар на блокчейн технологии, заедно с неговото глобално състояние, финансово състояние, пускане на продукт, планове за разширяване на бизнеса и други. Пазарните играчи са фокусирани върху разработването на различни стратегии като партньорства, сливания и придобивания, съвместни предприятия, пускане на пазара на продукти и инвестиции в научноизследователска и развойна дейност.

Някои ключови акценти

През ноември 2019 г. Coke One North America (CONA) придоби блокчейн технологията на SAP. Придобиването беше извършено, за да рационализира процесите на веригата за доставки между 70 франчайзинг компании за бутилиране и също така повиши ефективността и прозрачността на сложната производствена линия на CONA.

Частният сегмент държеше най-големия пазарен дял от 46,6% през 2019 г., тъй като е по-централизиран по природа от публичния блокчейн. Освен това частната блокчейн може да обработва по-бързи транзакции и също така е много по-мащабируема.

Малки & Прогнозите са, че средните предприятия ще растат с най-бързия CAGR от 68,0% през прогнозния период, тъй като все повече стартиращи компании приемат блокчейн технологията.

Инфраструктурният сегмент държеше най-големия пазарен дял на блокчейн технологията през 2019 г. поради нарастващото търсене на блокчейн протокола като Openchain, Ethereum, BigChainDB и Hyperledger.

Докладът допълнително проучва ключовите компании, работещи в индустрията и техните фирмени профили, продуктово портфолио, стратегии за разширяване и стратегически съюзи като сливания и придобивания, сътрудничества и съвместни предприятия, между другото. Той също така предлага информация за техния пазарен обхват и глобална позиция, заедно с акценти относно техните постижения и финансово състояние.

Основните играчи/производители, профилирани в отчета, са:

AWS, INTEL, IBM, MICROSOFT, HUAWEI, SAP, ORACLE, DIGITAL ASSET HOLDINGS, BLOCKCYPHER и GUARDTIME, между другото.

За да научите повече за доклада, посетете @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/blockchain-technology-market

Emergen Research сегментира глобалния пазар на блокчейн технологии въз основа на тип, размер на предприятието, доставчик, приложение и регион:

Въведете перспектива (приходи, милиарди USD; 2017-2027)

Лично

Обществено

Хибрид

Прогноза за размера на предприятието (приходи, милиарди USD; 2017-2027)

Малки & Средни предприятия

Големи предприятия

Прогноза за доставчика (приходи, милиарди USD; 2017-2027 г.)

Приложение

Междинен софтуер

Инфраструктура

Прогноза за приложението (приходи, милиарди USD; 2017-2027)

Високо търсене на пазара на блокчейн технологии, тенденции, Бъдещ растеж, прогнози за изследване, водещи производители и перспективи за 2027 г. Високо търсене на пазара на блокчейн технологии, тенденции, бъдещ растеж, прогнози за изследване, водещи производители и перспективи за 2027 г.

Банкови и финансови услуги

Здравеопазване и науки за живота

Транспорт и логистика

Правителство

Търговия на дребно и електронна търговия

Други

По-внимателен поглед към аспектите, включително, но не само, сегментиране на пазара по краен потребител, крайна употреба, география, тип и приложение, представлява неразделна част от доклада за изследване. В допълнение, задълбочен анализ на критични фактори като способност за разходи, брутен марж, бизнес среда и печалба за прогнозния период 2021 - 2027 г. съдържа критична информация и се основава на подбрани факти и логични аргументи. Важно е, че потвърждението на статистическите данни за последните придобивания и сливания, сътрудничества и пускане на продукти служи като свидетелство за заинтересованите страни, маркетинговия персонал, производителите на продукти и бизнес евангелизаторите за това как даден продукт ще бъде позициониран в реалния свят след години.

Основни региони, обхванати от доклада за пазара на блокчейн технологии:

Северна Америка

Европа

Тихоокеанска Азия

Латинска Америка

Близкия изток & Африка

Бърза покупка—Доклад за проучване на пазара на блокчейн технология на: https://www.emergenresearch.com/select-license/274

Основни причини да купите този отчет:

Докладът представя задълбочено изследване на пазара на Blockchain Technology, като подробно разглежда основните му сегменти. Докладът прави исторически и бъдещи оценки на динамиката на пазара и предлага точни данни в добре организиран ред.

Докладът оценява най-изявените потенциали за растеж на пазара, динамични пазарни тенденции, движещи фактори, ограничения, инвестиционни възможности и заплахи.

Докладът включва задълбочено проучване на променливите в индустрията, веригата на стойността на производителите, обема на продажбите, пазарния дял, конкурентната среда и ефективните бизнес тактики.

Докладът допълнително идентифицира ключовите региони и сегменти, доминиращи на пазара. Предвижда се тези региони да регистрират бърз растеж през прогнозния период.

Благодарим ви, че прочетохте нашия доклад. Възможна е персонализация на отчета според изискванията на клиентите. В случай на допълнителни въпроси относно доклада, свържете се с нас. Нашият екип ще се погрижи докладът ви да бъде съобразен с вашите нужди.

Преглед на преписи, предоставени от Emergen Research

https://digitaladagency.xyz/page/business-services/disposable-tableware-market-size-share-industry-report-by-2028

https://www.goodfirms.co/company/emergen-research

https://www.lisnic.com/business-profile/emergen-research

https://www.mustseo.com/domain/emergenresearch.com

пазар на индустриални сензори

https://www.google.com.af/url?q=https://www.emergenresearch.com/industry-report/industrial-sensors-market

push to talk пазар

https://www.google.com.af/url?q=https://www.emergenresearch.com/industry-report/push-to-talk-market

За нас:

Emergen Research е компания за пазарни проучвания и консултации, която предоставя синдикирани изследователски доклади, персонализирани изследователски доклади и консултантски услуги. Нашите решения се фокусират изцяло върху вашата цел да локализирате, насочвате и анализирате промените в поведението на потребителите в демографските групи, в различните индустрии и помагате на клиентите да вземат по-интелигентни бизнес решения. Ние предлагаме пазарни разузнавателни проучвания, осигуряващи подходящи и основани на факти изследвания в множество индустрии, включително здравеопазване, допирни точки, химикали, видове и енергетика. Ние постоянно актуализираме нашите предложения за изследвания, за да гарантираме, че нашите клиенти са наясно с най-новите тенденции, съществуващи на пазара. Emergen Research разполага със силна база от опитни анализатори от различни области на експертиза. Нашият опит в индустрията и способността ни да разработим конкретно решение на всякакви изследователски проблеми предоставя на нашите клиенти способността да си осигурят предимство пред съответните им конкуренти.

Eric Lee
Emergen Research
+91 90210 91709
sales@emergenresearch.com
Посетете ни в социалните медии:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Току-що прочетохте:

Новините, предоставени от Emergen Research, 17 май 2022 г., 13:14 GMT Споделете тази статия Канали за разпространение: ИТ индустрия


Приоритетът на EIN Presswire е прозрачността на източника. Ние не допускаме непрозрачни клиенти и нашите редактори се опитват да бъдат внимателни при отстраняването на невярно и подвеждащо съдържание. Като потребител, ако видите нещо, което сме пропуснали, моля, обърнете ни внимание. Вашата помощ е добре дошла. EIN Presswire, Интернет новините за всеки Presswire™, се опитва да определи някои от границите, които са разумни в днешния свят. Моля, вижте нашите Редакционни указания за повече информация.

Изпратете вашето съобщение за пресата
Popular Articles